Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

video Puig presenta el nou pla contra la violència domèstica

El conseller d'Interior, Felip Puig, ha presentat aquest matí, davant la Comissió d'Interior del Parlament, el Pla de Seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica que respon a la necessitat d'abordar la problemàtica del maltractament en diferents persones amb un alt risc de vulnerabilitat, com les dones, els menors i la gent gran. Puig, ha reiterat la voluntat del Departament d'Interior de lluitar contra aquesta xacra i en aquest sentit ha dit que "hi haurà tolerància zero amb els maltractaments des d'una perspectiva més preventiva". Per aquest motiu, el Pla vol ser un pas endavant en la prevenció dels maltractaments amb una orientació cap a l'entorn de la víctima i una clara voluntat de coordinació amb altres departaments de la Generalitat, i amb d'altres institucions i actors destacats en la lluita contra la violència masclista com l'Institut Català de les Dones. El Pla de Seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica aporta com a principals novetats: L'ampliació dels col·lectius protegits, des de les dones ja protegides actualment pels grups d'atenció a la víctima (GAV) , als menors i la gent gran La implantació d'un sistema integral d'atenció a les víctimes La introducció de la valoració del risc policial que determina el nivell de protecció que requereix la víctima Un canvi d'orientació cap a la prevenció en el model d'atenció policial Finalment la creació de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes que dependrà directament de la Direcció General d'Administració de Seguretat. L'objectiu principal d'aquest pla és evitar el maltractament físic o psicològic a les dones, els abusos a menors i les agressions a la gent gran, que són els principals fets delictius que s'observen. Durant la seva intervenció, el conseller ha donat dades dels darrers nou mesos en aquest àmbit, "pel què fa a mutilació genital femenina s'ha fet el seguiment de 20 casos i s'han atès 18 nenes i en el cas dels matrimonis forçats, s'han atès 17 situacions en les que s'han vist afectades 11 menors i 7 majors d'edat". Puig també ha recordat que en aquests nou mesos hi ha hagut una lleugera davallada en el nombre de víctimes mortals per violència masclista ja que "hi ha hagut 7 víctimes enfront les 9 del mateix període del 2010". Durant l'any 2011 hi ha més de 24.900 expedients oberts i 16.300 denúncies fins a finals de setembre. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 15.000 trucades i 5.000 més s'han rebut des de l'Institut Català de la Dona. Objectius estratègics El Pla de Seguretat té tres objectius estratègics: reduir sensiblement el nombre de víctimes de maltractament, garantir la seguretat de les víctimes i finalment assegurar-ne i millorar-ne l'atenció. Model d'intervenció El nou model d'intervenció amb les víctimes de violència masclista i domèstica que proposa aquest nou Pla de Seguretat s'orienta principalment cap a la prevenció i cap al coneixement de l'entorn de la víctima per oferir-li un nivell de protecció adequat. Els principals atributs d'aquest model d'atenció policial són: · L'orientació cap a un model de proximitat · Un model únic i homogeni en tot el territori en l'àmbit dels menors · Un tractament específic per a la gent gran · Una valoració del risc policial · Un seguiment més efectiu dels casos de maltractament · Un programa formatiu d'actualització de continguts · La implantació del procés d'atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica en el sistema de gestió de la qualitat de la direcció general de policia Eines del Pla de Seguretat Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes El desplegament del pla es durà a terme a la Unitat de Suport d'Atenció a les Víctimes (USAV) i dependrà de la Direcció General d'Administració de Seguretat. La USAV la formen 7 persones que treballen conjuntament amb un grup estructurat format per una setantena de persones de diferents àmbits del departament. El conseller ha destacat que "aquesta unitat col·labora estretament amb els més de 180 agents que formen part dels grups d'atenció a la víctima de les diferents Àrees Bàsiques Policials, i en cas que sigui necessari de la resta del cos de Mossos d'Esquadra". Entre d'altres funcions, la Unitat s'encarregarà del seguiment i anàlisi del pla, la coordinació bilateral amb altres departaments, el seguiment de la implantació del sistema integral d'atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica, així com el disseny, la implantació, test i formació del manual de valoració policial del risc. Seguiment de víctimes El seguiment de les víctimes tindrà el suport d'una solució informàtica basada en les noves tecnologies que permetrà disposar d'una manera visual i eficaç de tota la informació relacionada amb l'entorn de la víctima (delicte comès per l'agressor, nivell de risc de la víctima i quins són els factors de protecció i de risc que té). La informació s'estructura en expedients de seguiment policial que recullen totes les dades de la víctima, a partir d'una denúncia, i que en funció de la valoració del risc policial definirà quin nivell de protecció requereix. Aquesta eina permetrà visualitzar les situacions de multireincidència i de maltractament sistemàtic. Valoració del risc policial Per analitzar la situació de risc de la víctima es durà a terme un qüestionari de valoració del risc policial que tindrà en compte una sèrie d'indicadors crítics que permetran objectivament definir el nivell de protecció-seguiment que requereix la víctima. Aquest model es composa de tres eines: elsindicadors de valoració del risc policial; els indicadors de sospita, que permetin identificar els aspectes externs de l'entorn/habitatge, els aspectes/actituds de l'agressor i els aspectes/actituds de la víctima. I finalment, la recollida sistemàtica i progressiva de factors de risci de protecció de l'entorn més immediat de la víctima i el seu entorn social i així anar millorant el coneixement de l'ecosistema de les víctimes. Nivells de protecció Un cop realitzada la valoració de risc policial es defineixen tres nivells de protecció de víctimes, que es defineixen com a Alt, Mitjà i Baix. Es pot donar un quart supòsit que és l'absència de risc. Calendari d'implantació La USAV porta treballant des de la seva creació, el mes d'abril del 2011, i des del passat mes de setembre s'està portant a terme una prova pilot del Sistema Integral d'atenció a la Víctima a la comissaria de l'Hospitalet. Al llarg del 2012 s'anirà implementant a la resta del territori de manera que el 2013 pugui estar plenament operatiu. D'altra banda, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té previst impartir cursos específics pels Mossos d'Esquadra i la resta de cossos policials.


Cercador

Cercador

Destaquem