Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

video El Govern aprova el Projecte de llei de consultes populars no referendàries

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de consultes populars no referendàries que desplega l'article 122 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya amb la seva màxima potencialitat jurídica en aquesta matèria. L'objectiu de la nova legislació és aprofundir en l'autogovern i incrementar la qualitat democràtica a través de la participació ciutadana, així com fer més propera l'Administració. El Projecte de llei regula el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars no referendàries com a instruments de participació ciutadana dirigits a conèixer les opinions de la ciutadania, mitjançant un vot lliure, directe i secret, sense utilitzar la via de referèndum, en relació a qualsevol aspecte de la vida pública.


Cercador

Cercador

Destaquem