Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

video El Museu d'Arqueologia de Catalunya presenta onze noves sales

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha presidit avui la presentació de la primera fase de les obres de renovació de la seu a Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), en la qual s'han obert onze noves sales. En la presentació també han intervingut el director general del Patrimoni Cultural, Jordi Roca; i el director del MAC, Xavier Llovera. La renovació ha actualitzat el discurs, incorporat a més de noves peces una nova museografia, amb una presentació més dinàmica i entenedora. En total, les noves sales acullen un miler de peces, la majoria de les quals no s'havien exposat fins ara. L'actuació, que coincideix amb el 75è aniversari de la inauguració del museu i els 15 anys del seu traspàs a la Generalitat, s'emmarca en un procés de remodelació que afectarà a totes les sales del museu i que està previst que finalitzi el 2013. En aquesta primera fase de les obres el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació hi ha invertit 1.100.000 euros. La segona fase es farà entre els anys 2011 i 2012 i la tercera, entre el 2012 i el 2013 (s'adjunta el plànol del museu amb les diferents etapes de la remodelació). Les primeres onze sales que s'han reformat i que el conseller ha inaugurat avui són: set corresponents al període de la prehistòria i quatre al període dedicat a l'expansió de fenicis i grecs a la Mediterrània, corresponent als segles IX a III aC. El discurs expositiu del MAC s'organitza en els cinc àmbits següents: Prehistòries, Fenicis i Grecs, Els Ibers, Roma i Els visigots. Coincidint amb la inauguració de les noves sales, s'ha produït quatre nous audiovisuals, entre els quals es troben un sobre rituals funeraris de la prehistòria comparats amb els actuals, un altre sobre la colonització grega i fenícia, amb fragments de pel·lícules i un muntatge de la vídeo-artista Pilar Talavera. Paral·lelament s'està treballant en una nova senyalització del recorregut de la visita, que s'està implantant progressivament. D'altra banda, de cara al públic familiar, s'ha habilitat un racó de jocs i lectura per nens i joves amb llibres i jocs centrats en la temàtica. El MAC ja va obrir un primer racó de lectura a la sala d'exposicions temporals. El MAC s'ha renovat amb l'objectiu d'esdevenir un museu més dinàmic, actualitzat, integrador, contemporani i didàctic i on el plaer estètic és molt important. Hi han col·laborat diferents especialistes en cada matèria. Amb motiu de la inauguració d'aquestes noves sales, que estaran obertes al públic des d'avui mateix, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha organitzat aquest cap de setmana jornades de portes obertes, amb visites guiades a les noves instal·lacions. L'horari de dissabte és de 9.30 a 19 hores i el de diumenge, de 10 a 14.30 hores. Les visites guiades seran a les 12 hores i el dissabte també a les 18 hores. SALES DE LA PREHISTÒRIA Les set sales dedicades a aquest període narren els avenços tecnològics que es van produir i els canvis en la humanitat amb el domini del foc, la talla de la pedra i a la fabricació de les primeres eines. Aquestes millores van ajudar a consolidar les comunitats i a estimular el seu progrés material. L'agricultura, la ramaderia i la producció de ceràmica van portar a la sedentarització, a l'acumulació d'excedents i a l'inici del comerç. Aquesta època va permetre l'especialització d'alguns grups en tasques diferents de l'estricta recerca d'aliments, com ara la metal·lúrgia o la producció de joies. Noves necessitats generaren nous pensaments, formes artístiques i simbòliques cada cop més elaborades. Les mateixes societats evolucionaren envers models més complexos, amb l'aparició de les primeres jerarquies i dels primers dissenys urbans. Les noves sales d'aquest àmbit són: * Caçadors i recol·Lectors. Les cultures paleolítiques (dues sales) * Pagesos, pastors i metal·Lúrgics. Del Neolític a l'edat del bronze * L'esperit de les grans pedres. El megalitisme (dues sales) * La fi de la prehistòria. Del bronze final a la primera edat del ferro * L'estat argàric. Una societat diferent


Cercador

Cercador

Destaquem