Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Entra en vigor el conveni de l'Agència de Salut Pública, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per oferir atenció psicoeducativa a joves que consumeixen drogues al carrer

 
§         El protocol d’actuació, vigent a partir de demà, 23 de maig, per a la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra que detectin menors consumint drogues, ofereix una mesura alternativa a les sancions 
 
§         El Servei d’Orientació sobre Drogues de l’Agència de Salut Pública (SOD) és l’encarregat de portar a terme el programa d’atenció psicoeducativa als menors i les seves famílies
 
 
El protocol signat per l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, entrarà en vigor demà, dia 23 de maig. Aquest acord protocolitza la coordinació de l’ASPB, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra a l’hora de canalitzar cap a serveis d’atenció psicoeducativa els joves detectats pels cossos policials consumint drogues al carrer.
 
El “Programa d’atenció psicoeducativa dirigit a menors d’edats denunciats per infracció de l’article 25.1 de la llei orgànica 1/1992” ofereix una alternativa als menors d’entre 14 i 17 anys que acceptin voluntàriament rebre atenció psicopedagògica, com a mesura alternativa a les sancions que preveu la llei pel consum i per la tinença il·lícita de drogues.
 
El Servei d’Orientació sobre Drogues aplicarà el programa
 
L’encarregat de portar a terme el programa és el Servei d’Orientació sobre Drogues de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (SOD). Aquest servei ofereix als menors denunciats un espai de reflexió i treball, que també s’obre a les famílies que conviuen amb el menor per tal que prenguin consciència de la seva importància en la tasca preventiva.
 
Es pretén que els menors assumeixin la seva responsabilitat en la comissió d’aquest tipus d’infraccions, que es comprometin a canvis concrets de comportament i que s’autoavaluïn amb l’ajuda dels especialistes.
 
El SOD s’adreça a adolescents i joves consumidors de drogues que no presentin un problema de dependència, i a les seves famílies. El servei també vol donar suport als professionals que detectin consum de drogues en el seu àmbit de treball per part d’adolescents i joves. El SOD ofereix orientació, atenció individualitzada i també en grup, a famílies i joves. Es pot accedir al SOD per pròpia iniciativa de la família o de l’interessat, així com des de qualsevol professional dels àmbits sanitaris, social, educatiu o d’altres. El telèfon del Servei d’Orientació sobre Drogues és el 93.208.20.39, i el correu electrònic: sod@aspb.cat
 
L’adolescència, període crític per a la prevenció
 
El programa educatiu, dirigit a menors d’edat, s’ha dissenyat tenint en compte que l’adolescència és un període crític en l’experimentació amb les drogues. És una etapa important per treballar la prevenció del consum de drogues i evitar que aquells joves que ja l’han iniciat evolucionin cap a un ús problemàtic capaç d’interferir negativament en el seu desenvolupament personal i social.
 
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es considera que poder oferir una intervenció psicoeducativa a aquells adolescents que han estat denunciats per consum de drogues a la via pública suposa considerar cada cas individualment i permet iniciar un procés reflexiu orientat al canvi del comportament de risc. Al mateix temps, la coordinació i col·laboració dels cossos de seguretat amb els serveis que habitualment treballen amb els adolescents es valora com a essencial per establir estratègies que ajudin a detectar menors en risc, ja que són un dels principals detectors d’aquests consums de risc.
 
Un dels primers objectius que es marca el programa és que als pocs dies de produir-se la denúncia, el menor comenci la primera sessió del programa psicoeducatiu. A més, s’han establert mecanismes de control com ara que els menors reincidents o que hagin participat en el programa prèviament no podran beneficiar-se de l’anul·lació de sancions per aquest sistema.
 
Drogues i adolescents al nostre país
 
Les darreres dades del Plan Nacional Sobre Drogas referides al conjunt de l’Estat espanyol indiquen que les drogues més consumides pels estudiants d’ensenyaments secundaris (14 a 18 anys) són l’alcohol, el tabac i el cànnabis. Un 58% dels adolescents és consumidor d’alcohol, un 27,8% ho és de tabac, i el 20,1% consumeix cannabis (totes tres dades referides a “haver consumit al menys un cop en els darrers 30 dies”). Pel que fa a psicoestimulants, el consum es situa prop del 9%. D’altra banda, els augments més importants en l’extensió del consum d’alcohol, tabac i cànnabis es produeixen entre els 14 i 16 anys, mentre que el consum de psicoestimulants augmenta entre els 16 i 18 anys.
 
 
 


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Joana Vallès

Enllaços