Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Les comunitats autònomes de tota Espanya analitzen a Barcelona l'impacte de les noves tecnologies en el sector del joc

El secretari general del departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, acompanyat per la directora general del Joc i d'Espectacles, Mercè Claramunt, ha donat la benvinguda avui als diferents membres de la Comissió Sectorial del Joc integrada pels responsables del joc de totes les Comunitats Autònomes de l'Estat.
 
La Comissió Sectorial del Joc, presidida per la secretària general tècnica del Ministeri de l'Interior, María Ángeles González García, ha tingut lloc a la seu del departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
 
La reunió ha servit per tractar sobre les noves tecnologies en el sector del joc, i la última regulació que s’ha fet en la disposició addicional vigèsima de la Llei 56/2007 de 28 de desembre, sobre mesures d’impuls de la societat de la informació. Aquesta disposició preveu que el govern de l'Estat presenti un projecte de llei per regular les activitats de jocs i apostes, en particular realitzades per mitjà de sistemes interactius basats en comunicacions electròniques. La citada regulació ha de ser consensuada amb les CCAA amb competència exclusiva en matèria de joc, com el cas de Catalunya.
 
Altres qüestions que s'han debatut són l’impacte de la directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa als serveis en el mercat interior, pel que fa al seu impacte en els aspectes relacionats amb el joc; les mesures aplicades contra el joc il·legal per les diferents administracions publiques competents en matèria de joc; l’informe i debat sobre la regulació estatal i autonòmica relativa al registre de les persones que tenen prohibit l’accés a determinats establiments de joc.
 
La Comissió Sectorial del Joc es va constituir per assegurar la col·laboració i la cooperació entre les diferents Administracions públiques en matèria de joc. Entre les seves funcions, destaquen servir com a font de comunicació i informació entre les diferents Administracions, proposar criteris comuns d'actuació en relació a la política del sector, analitzar i proposar projectes i programes conjunts, crear grups de treball i fer efectiva la participació de les Comunitats Autònomes en els afers comunitaris europeus en la matèria.
 
L'última reunió de la Comissió va tenir lloc el passat 30 de novembre a Madrid. Amb aquesta són dues les vegades que la Comissió sectorial del Joc s'ha reunit fora de la Comunitat de Madrid.  
 
 
A la reunió han assistit un total 48 persones, entre representats del Ministeri de l'Interior, l'Entitat Empresarial de Loteries i Apostes de l'Estat, l'Agència Estatal d'Administració Tributaria, Vigilància Duanera, la secretaria d'Estat de Telecomunicacions per a la Societat de la Informació, el Ministeri de Treball i Immigració i els responsables del Joc de totes comunitats autònomes de l'Estat.
 Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Joana Vallès

Enllaços