Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Generalitat comença a aplicar les noves competències que li atribueix l'Estatut en matèria de seguretat privada

Joan Delort ha informat avui el Consell de Coordinació de Seguretat Privada

 
·        S’ha creat la Subdirecció General de Seguretat Interior, que ja ha tramitat els primers expedients sancionadors contra empreses estatals per manca d’habilitació de vigilants, mentre que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ja ha autoritzat tres nous centres de formació.
 
·        S’han incrementat els controls de l’activitat de les empreses de seguretat privada d’àmbit estatal que operen a Catalunya.
 
·        S’ha firmat un protocol amb el Ministeri de l’Interior perquè el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació tingui accés a les dades de les 359 empreses de seguretat privada que hi ha d’àmbit estatal.
 
·        A Catalunya hi ha 177 empreses de seguretat privada d’àmbit català, 301.000 connexions d’alarmes instal·lades i enguany està previst que es signin més de 17.000 contractes de seguretat.
 
·        Delort anuncia que la intenció del Departament d’Interior és “endreçar aquest gran món de la seguretat privada” i denuncia que l’any passat es van disparar sense motiu més de 90.000 alarmes que van resultar ser falses i van obligar a mobilitzar recursos policials.
 
 
El secretari de Seguretat del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Delort, ha presidit avui la reunió del ple del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada, un òrgan consultiu en matèria de seguretat privada en el qual participen tots els sectors implicats, que ha servit per donar a conèixer les noves competències que ha assumit la Generalitat i per explicar com ha començat a exercir-les.
 
Joan Delort ha explicat després de la reunió que la intenció del Departament d’Interior és“endreçar aquest gran món de la seguretat privada amb la participació de tots els sectors implicats”, un sector on convergeixen des dels establiments obligats a tenir-ne, amb característiques i necessitats molt diferents, fins a les empreses que presten els serveis.
 
El secretari de Seguretat ha informat que la reunió d’avui ha estat la primera constitució del Consell de Coordinació de Seguretat Privada des que la Generalitat ha assumit les noves competències en aquesta matèria i ha avançat que es prendran mesures per evitar que cada any els serveis policials públics hagin d’acudir a les moltes alarmes que es disparen sense que hi hagi motiu d’alarma.
 
En aquest sentit, ha explicat que l’any passat, de les 301.000 alarmes connectades a centrals que hi ha Catalunya es van disparar 96.000, de les quals més de 90.000 van ser per falses alarmes “que van acabar mobilitzant recursos policials que són necessaris en altres serveis”. Per això, el secretari de Seguretat ha apostat per alertar del “frau d’algunes ofertes de serveis d’alarmes que no tenen prou garanties de seguretat”.
 
Les noves competències que des de fa uns mesos ha començat a aplicar ja el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació estan recollides en l’article 163 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat, tant en relació amb l’autorització de les empreses de seguretat privada que tenen el domicili social a Catalunya i l’àmbit d’actuació de les quals no ultrapassa el territori de Catalunya, com també pel que fa a la inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a Catalunya, l’autorització dels centres de seguretat de formació del personal de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya.
 
El traspàs d’aquestes competències va ser acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya del passat mes de desembre i el 3 de juny es va signar un protocol amb el Ministeri de l’Interior per interconnectar les bases de dades d’empreses, de personal i de contractes de seguretat privada de què disposen ambdues institucions i poder, així, fer possible l’intecanvi mutu d’informació que és necessari per a l’exercici de les noves competències.
 
Segons les competències previstes a l'Estatut, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), li correspon autoritzar els centres de formació del personal de la seguretat privada, així com portar a terme activitats de formació adreçades a aquest personal d’acord amb la legislació vigent aplicable. En aquest aspecte, l’ISPC ja ha autoritzat, d’acord amb les noves competències, tres nous centres de formació, que se sumaran al mig centenar que funcionen a Catalunya.
 
La Junta de Seguretat de Catalunya del desembre va aprovar el Conveni entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat privada, el qual preveu que a partir de la seva signatura la inspecció, el control i la sanció de les activitats de seguretat privada que es facin a Catalunya corresponen a la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
 
En aquesta competència, la Generalitat ha incrementat els controls sobre les empreses de seguretat privada i les seves activitats. De moment, la nova Subdirecció General de Seguretat Interior ja ha tramitat els primers expedients sancionadors contra empreses d’àmbit estatal, tots ells per falta d’habilitació dels vigilants contractats.
 
De fet, durant la reunió tot el sector ha fet palesa la necessitat de vigilants que tenen les empreses per complir els seus contractes.
 
A la reunió també s’ha informat de la tramitació del projecte de modificació del Decret 272/1995 per tal d’adequar la legislació a les noves competències que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ja ha començat a aplicar. Aquest projecte de decret ha estat avui objecte d’estudi pel Consell Tècnic de la Generalitat, que és l’òrgan que reuneix els secretaris generals de tots els departaments de l’Administració autonòmica.
 
 
Noves competències
 
  • La inspecció i la sanció de totes les activitats de seguretat privada que es realitzin a Catalunya corresponen a la Generalitat de Catalunya tot i que es tracti de serveis de seguretat prestats per empreses d'àmbit estatal. Hi ha 177 empreses de seguretat d’àmbit català i 359 més d’àmbit estatal, la majoria de les quals també operen a Catalunya i sobre les quals ara té competències d’inspecció i sanció la Generalitat. Enguany està previst que les empreses de seguretat signin més de 17.000 contractes a Catalunya, dels quals només un 11,5% són d’empreses d’àmbit català. A Catalunya hi ha 301.000 connexions d’alarmes instal·lades, de les quals 38.000 són d’empreses d’àmbit català. Hi ha 87 centrals receptores d’alarmes, de les quals només 7 són d’empreses d’àmbit català. Les noves competències també afecten el control, inspecció i sanció de les activitats dels 343 detectius privats col·legiats a Catalunya.
 
  • L’autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada que desenvolupin la seva activitat a Catalunya correspon al director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, competència que corresponia anteriorment al Ministeri de l'Interior. Actualment hi ha prop de 50 centres de formació i l’ISPC ja n’ha autoritzat tres més des que s’han assumit les noves competències.
 
  • La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya.
 
  • El control dels centres de formació del personal de seguretat privada autoritzats a Catalunya.
 
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació haurà d'executar la legislació de l’Estat en matèria de seguretat privada, això vol dir aplicar a Catalunya la normativa estatal sense fer lleis pròpies que regulin la seguretat privada.
 
A la reunió del Consell de Coordinació de Seguretat Privada han assistit, entre d’altres, el director general de la Policia, Rafael Olmos; el director de l'Institut de Seguretat de Catalunya Pública, Carlos González,i la subdirectora general de Seguretat Interior del Departament, Maite Casado.
 
També hi han assistit els directors dels serveis territorials del Departament d'Interior, comandaments de la policia administrativa dels Mossos d’Esquadra, representants del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, de la Delegació del Govern i representants d’associacions d’empreses de seguretat, d’associacions d’entitats de crèdit, d’establiments obligats a disposar de mesures de seguretat i de representants de treballadors del sector de la seguretat privada.
 Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Joana Vallès

Enllaços