Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La presidenta de l'ICD: "El nou Postgrau de Polítiques d'Igualtat de Gènere impulsa la perspectiva de gènere a la gestió pública"

El Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya va impartir l'any passat 425 hores de formació que van generar 166 projectes de millora


  • Núria Balada ha presentat el primer curs de tercer cicle que impulsa l’Institut Català de les Dones en compliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes

Davant les 35 persones seleccionades per a la realització del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública i el professorat, la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha destacat que “el nou Postgrau té per objectiu consolidar la capacitació de les persones clau en l’àmplia xarxa de referents i unitats especialitzades de gènere de la Generalitat i impulsa la perspectiva de gènere a la gestió pública del segle XXI”.
 
En l’acte inaugural també hi han participat Manel Bardavio, adjunt a direcció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), i Núria Pumar, directora de l’Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG).
 
La sessio ha comptat amb una conferència de la secretària general adjunta la Unió per la Mediterrània, Laurence Païs, qui ha explicat les estratègies d’aquesta organització que aplega 43 estats d'Europa i de la conca mediterrània i els 8 projectes regionals que han aprovat pel que fa a les dones i als quals hi donen suport en base a diferents fòrmules de partenariat i finançament estatal i privat. També ha subratllat que “en la darrera reunió a nivell ministerial es van establir  quatre grans prioritats i un pla d’acció per avançar en la participació de les dones en la presa de decisions, la seva autonomia econòmica, la lluita contra la violència masclista, i la lluita contra els estereotips a través de l’educació i la cultura”.
 
Inma Pastor, doctora en sociologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i una de les tres coordinadores del Postgrau, va valorar en la cloenda de la sessió que “el Postgrau consolida els estudis de gènere per fer una administració més eficaç. Les dones ja sabem què passa i ara ens calen politiques per transformar les nostres vides i realitat que no és suficientment bona per a dones i homes”.
 
L’objectiu d’aquesta formació que impulsa l’ICD, juntament amb l’EAPC, l’IIEDG i la UB, és avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere en el conjunt de l’administració catalana i que el punt de vista de les dones i la igualtat efectiva de dones i homes siguin tinguts en compte en el disseny, la planificació i l’execució de totes les polítiques públiques, salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra.
 
El curs preveu el desenvolupament de competències com l’anàlisi de problemes públics, l’elaboració de diagnòstics, la interpretació d’ indicadors i la formulació d’enfocaments alternatius de solucions a problemes públics amb perspectiva de gènere.
Especialment rellevant és el desenvolupament de projectes d’innovació amb perspectiva de gènere per a ser transferits efectivament al lloc de treball i millorar les polítiques i actuacions públiques.
 
El Postgrau, de 35 crèdits, tindrà lloc entre els mesos de juny i desembre sota la coordinació de les doctores: Núria Pumar, de la Universitat de Barcelona, Teresa Cabruja, de la Universitat de Girona, i Inma Pastor, de la URV. S’estructura en 6 blocs:
1.- Marc bàsic i conceptual de la igualtat de gènere i els feminismes
2.- Disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques
3.- Àmbits temàtics de les polítiques de gènere
4.- Violències masclistes des d’un enfocament interdisciplinari
5.- Compliment normatiu d’empreses i organitzacions en matèria d’igualtat davant les administracions públiques
6.- L’ocupació pública amb perspectiva de gènere
 
IIEDG

L’IIEDG és un Institut de col·laboració de diversos grups de recerca pertanyents a set universitats catalanes amb objectiu d’impulsar el reconeixement i la institucionalització dels estudis de dones i gènere en l'àmbit de la universitat. La participació d'investigadores i investigadors de disciplines molt diverses al si de l'iiEDG afavoreix la interdisciplinarietat, acollint un nombrós equip d'expertes i experts amb una llarga experiència docent i una trajectòria de recerca reconeguda. Les universitats catalanes participants son: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida.  Es va crear l’any 2000 i compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya
 
El PIGGP té lloc en el marc del Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. L’any passat, dins aquest Pla es van impartir 425 hores de formació (un 27% més que l’any anterior) que van generar 166 projectes de millora efectiva d’actuacions públiques gràcies a la introducció de la perspectiva de gènere.
 
Aquestes activitats formatives adreçades al personal públic han comptat amb la col·laboració de l’EAPC i s’han dut a terme arreu del territori, amb la finalitat de fer arribar la formació d’una manera tranversal als diversos col·lectius professionals que participen en polítiques públiques i també des d’una visió de col·laboració de les diverses administracions públiques de Catalunya. El Pla té en compte tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament, els i les professionals dels circuits de violència masclista i els referents d’igualtat de cada Departament i de les altres administracions públiques.

Llei Igualtat

 
Aquest Pla dóna compliment a diversos articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes que estableix, entre d’altres, que l’Administració “ha d’elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen”.
 
Així mateix, també es commina els poders públics a “adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques”.Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Núria Balada