Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern inicia la formació en equitat de gènere al personal directiu

 • L'objectiu és normalitzar la mirada de gènere a les polítiques públiques
 • El Pla Director de Formació en equitat de gènere es fa amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Aquest matí, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, juntament amb Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han inaugurat la primera sessió de la formació adreçada a personal directiu de l’administració de la Generalitat de Catalunya en el marc del recentment aprovat Pla director de formació en equitat de gènere 2017-2020.
 
La primera edició del Curs Gestió transversal de gènere, impartit per l’experta en polítiques públiques de gènere Mònica Gelambí, s’adreça específicament al personal directiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i s’organitza amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Properament aquesta formació s'organitzarà a la resta de departaments.

El programa se centra en la necessitat de fer polítiques transversals de gènere, el seu marc normatiu i les eines per a la incorporació de l’objectiu d’igualtat en les polítiques públiques, com poden ser: aprendre a fer una diagnosi de gènere del context on es vol actuar, elaborar indicadors específics de gènere i fer una anàlisi de qualsevol decisió  pel que fa a la igualtat de gènere.
 
L’objectiu és impregnar de perspectiva de gènere el conjunt de l’administració catalana, de manera que el punt de vista de les dones i de l’equitat entre dones i homes sigui tingut en compte en les polítiques públiques de salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra.
 
En la inauguració del curs, Núria Balada, ha destacat que el  “Pla Director de Formació  en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020 és una eina que permetrà impregnar les administracions públiques de transversalitat de gènere, i  convertir aquesta mirada innovadora en la normalitat del treball públic del segle XXI”.
 
També ha subratllat el caràcter innovador d’aquesta formació, “que implica especialment els comandaments amb un seguiment i avaluació de la transferència o aplicació dels coneixements per assegurar-ne l’efectivitat i aconseguir de manera força immediata un impacte i més igualtat de gènere.”
 
El Pla inclou accions adreçades tant als diferents Departaments de la Generalitat, com als ens locals i a les entitats que hi col·laboren tenint en compte tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament –com és el cas d’aquest curs-, professionals dels circuits de violència masclista i referents d’igualtat de cada Departament i de les altres administracions públiques.
 
Aquesta iniciativa dona dóna compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes que estableix, entre d’altres, que l’Administració ha d’elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen”.
 
Així mateix, també es commina els poders públics a “adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer efectives les disposicions d’aquest llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques”.Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Núria Balada