Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Primera reunió plenària de l'Observatori de la Igualtat de Gènere

El nou òrgan assessor del Govern garantirà el compliment de la Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i home


 • El treball amb dades facilitarà un sistema d’indicadors per conèixer l’evolució de les desigualtats de gènere i els motius de la seva persistència
 • Representants de 33 consells i col·legis professionals, organitzacions sindicals i empresarials, i òrgans i direccions generals del Govern formen l’OIG

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha presidit aquesta tarda la primera reunió plenària de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), nou òrgan col·legiat que té l’objectiu d’incrementar el coneixement sobre la situació de les dones i millorar les polítiques públiques per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes. El formen representants d’un total de 33 consells i col·legis professionals, organitzacions sindicals i empresarials, i òrgans i direccions generals del Govern.
 
En la reunió s’ha presentat el Pla d’actuacions i els principals eixos de l’activitat de l’OIG, així com els treballs i estudis que té previst realitzar a mitjà termini. Pel que fa al treball de dades i recerca, s’ha posat l’accent en la qualitat de les dades, la seva comparabilitat, representativitat i periodicitat. L’Índex d’Igualtat que definirà l’OIG es calcularà amb la metodologia de l’European Institut for Gender Equality a partir de 7 dimensions: treball, salari, salut, formació, ús del temps, apoderament i violència masclista. Aquest indicador permetrà conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència. També s’ha exposat com es farà l’avaluació de les polítiques públiques a través d’una enquesta, així com les accions de comunicació i divulgació dels resultats que generi l’OIG.
 
La presidenta de l’ICD ha subratllat que “l’OIG és un instrument imprescindible per obtenir la total erradicació de la discriminació per raó de sexe. Com a màxim òrgan de mesura, d’impuls, seguiment, control i avaluació, l’OIG serà el referent en la tasca dels equips professionals a través del treball amb dades, estadístiques i recerca”.
 
Balada ha destacat que “la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes va crear l’OIG com a òrgan assessor del Govern i garant del compliment d'aquesta llei”. També ha recordat que “a Catalunya volem acomplir els objectius estratègics de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de NNUU i que posa com a fita per a l'any 2030 aconseguir la igualtat de gènere”.
 
La presidenta de l’ICD també ha remarcat que “el decret de funcionament de l’OIC va comptar amb les aportacions realitzades per diferents col·lectius de dones”. I ha ressaltat que “l’OIG té el seu lloc entre d’altres òrgans del Govern, d'assessorament i participació creats en el marc de l’ICD com ara el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i el, recentment creat, Centre d’estudis, recerca i capacitació sobre Violència Masclista”.
 
Les àrees d’intervenció de l’OIG són: participació política i social de les dones; educació, cultura i coneixement; treball, ocupació i empresa; polítiques socials; medi ambient; urbanisme, habitatge i mobilitat, i justícia i seguretat. La lluita contra la violència masclista, la situació laboral i la imatge pública de les dones als mitjans de comunicació, son temes que abordarà especialment.
 
La reunió, que ha tingut lloc al Recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, ha acollit els i les representants dels Consells de l’Audiovisual, Interuniversitari, Il·lustres Col·legis d’Advocats; els Col·legis de Metges, Infermeres i Infermers, Psicologia, Politòlegs i Sociòlegs, Periodistes, Treball Social i d'Educadores i Educadors Socials; i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació; les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i les entitats del món local.
 
Per part de l’administració de la Generalitat formen part de l’OIG les direccions generals de Comunicació del Govern, Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, i la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Núria Balada