Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Institut Català de les Dones augmenta en un 24% la inversió a les entitats que promouen la igualtat efectiva entre dones i homes

 • L'impuls de les dones en l'àmbit cultural s'incorpora com a nova acció subvencionable

 
L'Institut Català de les Dones (ICD) ha convocat les subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
 
Aquesta convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals preveu una inversió de 780 mil €, que suposa un increment del 23,8% de la inversió respecte l’import de l’any anterior quan es van invertir 630 mil €. També amplia els supòsits subvencionalbles a les activitats que promoguin, impulsin i visualitzin el paper de les dones en l'àmbit cultural.
 
Els projectes que poden presentar-se a subvenció són els següents:
 
 • Projectes que impulsin, planifiquin i executin accions d'inserció laboral de dones; projectes que posin a l'abast de les dones accions de millora de les habillitats i capacitats pel desenvolupament d'itineraris de formació i reciclatge, així com projectes de suport en l'àmbit professional amb l'objectiu de promoure l'emprenedoria, la creativitat i la innovació.
 • Projectes que tinguin per objectiu marc l'erradicació de la violència masclista i desenvolupin accions definides a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Projectes que generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, per raó de pobresa, entesa des d'un punt de vista multifactorial, projectes orientats a la inserció sociolaboral per assolir més cohesió social i igualtat d'oportunitats.
 • Projectes que desenvolupin accions de coeducació, entesa com l'acció educadora que potencia la igualtat i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 
A més de les activitats que impulsin les dones en el món cultural, poden ser objecte de subvenció:
 
 • Activitats que generin el treball en xarxa entre les entitats de dones, afavorint la transversalitat de les accions i l'intercanvi d'experiències, així com activitats que posin a l'abast de les dones estructures participatives que donin lloc a espais de debat, de relació, de coneixement i reconeixement mutu, d'apoderament i de decisió.
 • Activitats i accions dirigides a vetllar per l'accés, la presència, la participació i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació en igualtat de dret. 


Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Núria Balada