Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Institut Català de les Dones demana als responsables de la Discoteca Bailódromo Caña Dulce que retirin una promoció que humilia i vexa les dones

 
L’Institut Català de les Dones (ICD) ha comunicat avui per escrit a les persones responsables de la discoteca Bailódromo CañaDulce la petició de retirada immediata de la festa “Dones sense marit”, així com dels elements publicitaris que hi van associats.
 
Des de l’ICD es considera que es produeixen suficients elements per considerar-se una possible infracció de la normativa vigent.
 
La reproducció d’estereotips de gènere que utilitzen el cos femení com a reclam i objecte sexual suposa un greu atemptat contra la dignitat de les dones.
 
D’acord amb la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere que va modificar la redacció de l’article 3 de la Llei General de Publicitat per tal de definir com a il·lícita aquella publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució, especialment als referits als seus articles 14, 18 i 20.4. es consideraran inclosos en aquesta previsió els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria o discriminatòria.
 
En el mateix sentit es manifesten la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, i Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 
A més,  l’ICD denuncia que campanyes com aquesta, amb el lema “Dones que no tenen marit”, trivialitzen, perpetuen i reforcen l’imaginari col·lectiu sexista i el missatge de sotmetiment de les dones al control del seus cònjuges, normalitzant un dels elements claus que sustenten i perpetuen la violència de gènere al nostre país.
 
L’Institut Català de les Dones és la institució del Govern de la Generalitat de Catalunya que lidera les polítiques d’igualtat de gènere i vetlla pel compliment de la normativa vigent en relació als drets de les dones.


Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Núria Balada