Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Premi FAD 2011 pel Parc de les Aigües i l'Avinguda Costa Brava de Figueres


El Parc de les Aigües i la urbanització del barri Avinguda Costa Brava, promoguts per l’Institut Català del Sòl, han rebut el Premi FAD 2011 en la categoria de Ciutat i Paisatge.
 
El jurat ha destacat la decisió de re formular el planejament existent del sector a partir de les condicions del paisatge -reconeguda per l’administració que li dóna suport- i per la capacitat per regenerar una proposta paisatgística urbana on el parc és entès com una oportunitat de recuperació d’antigues estructures agrícoles i de vinculació a les particularitats del territori.
 
Aquest és el segon premi FAD que rep una obra promoguda per l’INCASÒL. L’any 2008, el Premi FAD d’Arquitectura va recaure en la promoció d’habitatge protegit per a joves del carrer Sant Adrià de Barcelona, al districte de Sant Andreu.
 
El nou eixample de Figueres

El sector residencial l’Avinguda Costa Brava ha permès ordenar el creixement del nucli urbà de Figueres cap el nord, omplint el buit existent en la trama urbana entre els barris del Garrigal, Cendrassos i l’Horta Capellera. Per fer-ho, l’INCASÒL amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, van convocar un Concurs de propostes per al tractament i ordenació de l’espai verd i la proposta guanyadora, dissenyada per l’equip d’arquitectes paisatgistes Michele Orliac i Miquel Batlle, va ser la que va re definir el planejament del nou sector.

L'estructura general de l’actuació parteix de l'adequació a l'entorn edificat i urbanitzat d'aquesta part de Figueres, realitzant cosits urbans precisos sobre les vores del sòl urbà consolidat. En tractar-se d’una àrea envoltada de carrers totalment urbanitzats, el nou sector projecta una trama totalment relacionada amb el seu entorn.

L'actuació té tres vials principals que travessen el sector d’est a oest prolongant  els carrers Montgó i Rec Arnau i l’Avinguda Costa Brava que és l’eix principal del nou barri i es perllonga fins a la connexió amb l’Avinguda de Perpinyà.

En la urbanització del nou sector, s’ha tingut molta cura en fer compatible la convivència del nou teixit urbà amb allò que restava de l’antiga activitat agrícola. Així s’han conservat i protegit molts elements de gran valor patrimonial com el Mas Torrent que s’ha cedit a l’ajuntament, l’antiga mina d’aigua, el mur de pedra o l’antic camí que porta a Vilabertran.

L’Avinguda Costa Brava té una superfície de 14,5 hectàrees de les quals 9,8 ha (67,6%) corresponen a sòl públic i 4,7 ha (32,4%) a sòl residencial amb capacitat per a 960 habitatges dels quals 329 seran en diferents règims protegits. Aquesta actuació ha suposat per a Figueres un gran re equipament amb la cessió de sòl per a equipaments i espais lliures.
  
El Parc de les Aigües

El Parc de les Aigües es desplaça pel nou barri, resseguint antics camins, murs i torrents. S’ha recuperat la llera d’un curs natural de drenatge dels camps de conreu, convertint-la en una riera que creua el sector. Es tracta d’un passeig singular, amb passarel·les i vegetació pròpia d’ambients humits. Aquesta riera s’alimenta amb l’aigua d’una mina que actualment aboca el seu cabdal al clavegueram. El curs neix a la Font dels Tres Pilars i l’aigua es vehicula cap a un canal que corre paral·lel al camí de vianants fins a unes antigues basses, i l’aigua que sobreïx va cap a la riera.

S’ha conservat al màxim la vegetació existent afegint-li espècies vegetals adaptades al clima mediterrani i amb baix consum hídric.En la zona del Mas Torrent trobem un bosquet de freixes i nogueres, les pantalles de xiprers, els arbres fruiters i un exemplar de plàtan monumental, a més de crear una prada de prop d’una hectàrea. En la zona de Vilabertran es conserven les tanques de xiprers i un gran lledoner i s’han plantat masses arbòries de bosc de ribera i una prada natural de prop d’una hectàrea. En la zona de la riera s’estableix vegetació pròpia de zones d’aigua mentre que al llarg dels carrers es planten acers, til·lers i, al darrera dels edificis, trèmols i freixes.
 Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Francesc Damià Calvet i Valera
 • Responsable premsa
  Rosa Martí