Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Indicador sintètic de medi ambient de les llars 2008

El nivell de sensibilització mediambiental de les llars catalanes obté una puntuació del 6,4 en una escala de 0 a 10. A les Comarques Centrals el 34% de les llars superen el 7.

Les llars catalanes obtenen una puntuació mitjana de 6,4 a l’indicador sintètic de medi ambient de l’any 2008, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest indicador s’ha elaborat amb la col·laboració de les oficines d’estadística del País Basc i Galícia i amb l’INE, per tal de disposar de dades comparables sobre el nivell de sensibilització, impacte i hàbits de les llars i els individus en relació amb determinats comportaments mediambientals.
 
Per a l’obtenció d’aquest indicador sintètic, s’han considerat 7 indicadors d’especial importància per al mesurament del comportament i actituds mediambientals de les llars. D’aquestes set dimensions, les puntuacions més altes en un rang que va de 0 a 10 han estat les obtingudes en la correcta eliminació de residus, amb un 8,01 per als residus habituals i un 7,29 per als residus ocasionals. Els indicadors d’estalvi d’aigua i estalvi d’energia, obtenen un 6,77 i un 6,55 respectivament, seguits per la consciència mediambiental que obté un 6,40, el transport i la mobilitat se situa més endarrere, amb un 5,44 i, en darrer lloc, les pautes o hàbits de consum, que obtenen un 3,87.


pdf pdf NPlma2008is

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Frederic Udina i Abelló, director