Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté pràcticament estable al segon trimestre del 2017, amb una millora de 0,1 punts interanuals

Al segon trimestre del 2017, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats es manté pràcticament estable, amb la millora d’una dècima  en termes interanuals, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La millora de 0,5 punts percentuals del component de preus relatius compensa la dinàmica desfavorable del component del tipus de canvi, que ha empitjorat 0,4 punts percentuals.
 
L’estabilitat de l’índex de competitivitat respecte del conjunt dels països industrialitzats es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. Així, igual que ha passat als darrers trimestres, l’índex de competitivitat presenta una evolució interanual molt favorable respecte dels nous països industrialitzats d’Àsia (3,1 punts percentuals), empès pel component nominal (1,9 punts percentuals) i en menor mesura pel component de preus (1,0 punts percentuals). Respecte a la zona euro, el component de preus també millora (0,4 punts percentuals).
 
En canvi, pel que fa a la comparativa amb la UE-28 i amb els països desenvolupats, es produeix una pèrdua de competitivitat, amb un empitjorament de l’índex de 0,3 punts percentuals. Aquesta evolució desfavorable és atribuïble al component nominal, atès que en ambdues àrees l’evolució relativa dels preus industrials presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat.


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Frederic Udina i Abelló, director