Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Comptabilitat trimestral (PIBT). 2n trimestre 2017

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,0% interanual el segon trimestre del 2017

La variació intertrimestral del PIB és de l'1,1%

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% el segon trimestre del 2017, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada representa una millora de dues dècimes respecte del trimestre anterior, en línia amb l’evolució de l’economia espanyola i de la Unió Europea, que també mostren una acceleració de l’activitat econòmica. El creixement de l’economia espanyola ha estat d’un 3,1% i el de la mitjana de la UE-28, d’un 2,3%. El conjunt de l’economia catalana creix impulsat per l’evolució positiva de la demanda interna, amb un augment del 2,8% interanual, així com per la contribució, tot i que més moderada, del saldo exterior (0,6%).
 
En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya creix un 1,1% en el segon trimestre del 2017, cosa que representa un repunt respecte de la dada del trimestre anterior (0,9%) i se situa també per sobre de la mitjana espanyola (0,9%). Pel que fa al conjunt de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,6%.  


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Frederic Udina i Abelló, director