Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

5.363.356 persones podran exercir el seu dret a vot en les eleccions del proper 28 de novembre

El cens electoral definitiu de 2010 augmenta en més de 42.000 persones respecte als comicis al Parlament de fa quatre anys, la majoria dels quals provenen del cens d’electors residents a l’estranger

L’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha tancat el cens definitiu per a les eleccions al Parlament del proper 28 de novembre en 5.363.356 persones amb dret a vot a les quatre circumscripcions electorals de Catalunya. Aquesta xifra supera en 42.719 persones el cens electoral dels anteriors comicis parlamentaris celebrats en 2006, amb un increment del 0,8% de persones amb dret a vot. La població de dret total a Catalunya és de 7.475.420 persones.
 
En concret, els Cens d’electors residents (CER) és de 5.229.550 persones, 17.764 persones més que en 2006, un 0,3% d’increment. Per la seva banda, el Cens d’electors residents absents (CERA) és de 133.806 persones, 24.955 més que en les anteriors eleccions, xifra que significa un increment del 23%.
 
Per circumscripcions electorals, Barcelona compta amb 4.003.493 persones amb dret a vot, Tarragona amb 550.842, Girona amb 496.417 i Lleida amb 312.604 persones amb dret a vot.
 
 
Eleccions
al Parlament 2006
Eleccions
al Parlament 2010
Cens electoral total
5.320.637
5.363.356
Barcelona
3.991.308
4.003.493
Girona
483.544
496.417
Lleida
311.016
312.604
Tarragona
534.769
550.842
Cens d’electors residents (CER)
5.211.786
5.229.550
Barcelona
3.908.815
3.900.846
Girona
475.823
486.675
Lleida
300.777
301.189
Tarragona
526.371
540.840
Cens d’electors residents absents (CERA)
108.851
133.806
Barcelona
82.493
102.647
Girona
7.721
9.742
Lleida
10.239
11.415
Tarragona
8.398
10.002
 
 
Descens de les reclamacions
 
El cens definitiu es dóna després del període d’exposició i un cop resoltes les reclamacions presentades. A Catalunya hi ha hagut un total de 582 reclamacions al cens d’electors residents, de les quals se n’han estimat 510 i se n’han desestimat 72. Hi ha hagut 285 altes, 386 baixes i 221 modificacions del cens. En les eleccions de 2006 van haver-hi 1.177 reclamacions al CER, per la qual cosa s’han reduït a la meitat.
 
Pel que fa al cens d’electors residents absents, s’han presentat 542 reclamacions, de les quals només se n’ha desestimat una. Hi ha hagut 388 altes, 19 baixes i 149 modificacions al CERA. Les xifres de 2010 són en aquest cas lleugerament superiors a les eleccions de 2006, on van haver-hi 469 reclamacions. Cal tenir en compte que el CERA ha augmentat en un 23%.
 
Les reclamacions al CER per canvi de residència o de domicili són estimades si els canvis consten al padró municipal fins el 31 d'agost de 2010. Són desestimades totes les reclamacions per canvi de residència o de domicili després d'aquesta data.
 
Així mateix, les reclamacions que suposin alta pura en el cens electoral, alta en el CER procedent del CERA o modificació de dades personals són estimades. També s'admeten les reclamacions al CERA tant si són altes al consolat com una modificació de dades personals.
 
Les persones que no estiguin conformes amb la resolució adoptada poden interposar recurs davant el jutge de primera instància en un termini de cinc dies a partir de la notificació. El jutge haurà de dictar sentència en un termini de cinc dies i notificar-la a la persona interessada, a l’ajuntament, al consolat i a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Aquesta sentència esgota la via judicial.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Vanesa Hernández