Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern trasllada als sindicats UGT i CCOO el compromís de garantir la seguretat jurídica dels empleats públics davant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre

L'Executiu s'ha reunit avui amb els cinc membres sindicals que van demanar la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública


  • Aquest compromís es traslladarà a la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es reunirà aquesta setmana

El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí amb representants dels sindicats UGT i CCOO a qui ha traslladat el compromís de garantir la seguretat jurídica dels empleats públics en el desenvolupament del referèndum d’autodeterminació del poble català, convocat pel proper 1 d’octubre. El Govern de la Generalitat els ha manifestat la voluntat decidida de preservar i protegir els empleats públics de l’Administració de la Generalitat, així com de garantir-los la màxima seguretat jurídica, i la voluntat de fer-ho extensiu a les administracions catalanes. Aquest compromís es farà extensiu a la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es reunirà aquesta setmana.
 
En aquest sentit, el Govern ha manifestat als sindicats que:
 
  1. Les decisions relacionades amb el referèndum són i han de ser estrictament polítiques i, en conseqüència, les eventuals responsabilitats que puguin derivar-se dels actes de preparació, organització i execució del mateix recaurien, en el seu cas, en els càrrecs de designació política.
  2. En el cas que fos necessari emetre una instrucció o ordre directament adreçada a la participació en actes relacionats amb la preparació, organització i desenvolupament del referèndum, aquesta serà emesa per escrit.
  3. Els empleats públics que en un hipotètic supòsit tinguin algun dubte sobre l’adequació legal d’una ordre o instrucció, podran demanar al superior jeràrquic confirmació escrita d’aquesta ordre.
  4. Els empleats públics que desitgin participar voluntàriament en les tasques derivades de la preparació i organització del referèndum, igual com la resta de ciutadans que hi participin, no ho faran en la seva condició de funcionari públic; no obstant això, se’ls empararà i protegirà. La col·laboració voluntària, per tant, queda totalment desvinculada de la seva relació de serveis professionals amb l’administració.
  5. Aquests compromisos es faran arribar també als ens locals de Catalunya, per tal que puguin prendre compromisos similars.
Els representants sindicals d’UGT i CCOO convocats a la reunió d’avui són els que van demanar que es convoqués el Consell Català de la Funció Pública a principi de setembre per tractar com podia afectar el desenvolupament del referèndum als empleats públics. El Govern els ha comunicat en la reunió d’avui que aquest no seria el marc idoni, ja que el Consell fa set anys que no es reuneix i caldria renovar, mitjançant un acord de govern, els membres i organismes que en formen part.
 
Per tot això, s’ha considerat que la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és un marc de diàleg més àgil per abordar aquest tema, més enllà de les reunions periòdiques que el Govern manté amb els sindicats.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Vanesa Hernández