Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Altres acords

Convocatòria d’ajuts per donar suport als treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport
 
El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport, adscrit al Departament de la Presidència, a realitzar despeses per un import total de 60.000 euros per atendre la convocatòria d’ajuts per a la realització de treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport durant el 2017 i el 2018.
 
Aquesta partida, que es distribueix en 48.000 euros el 2017, i 12.000 el 2018, beneficiarà fundacions i altres entitats privades sense afany de lucre que exerceixin les funcions principalment a Catalunya i que centrin la investigació en els 12 àmbits següents:
 
 • Adaptació cardiocirculatòria en l'exercici físic i d'alt rendiment esportiu.
 • Efectes del procés d'entrenament sistemàtic sobre l'aparell locomotor de l'esportista.
 • Utilització de la pràctica física i/o esportiva com a eina per a la millora de la salut d'amplis sectors de població.
 • Adaptació psicològica per a l'optimització del rendiment en joves esportistes.
 • Recerca en els mètodes i la detecció de l'ús de substàncies prohibides en esportistes d'elit.
 • Aspectes per a la prevenció de la violència, racisme i xenofòbia en l'esport.
 • Beneficis de la pràctica multiesportiva i/o del treball de valors en la pràctica esportiva, en infants i joves.
 • Biotecnologia aplicada a l'esport com a control de la salut.
 • Nutrició i suplements ergogènics en la pràctica esportiva.
 • Fisioteràpia aplicada a la prevenció i tractament de lesions esportives.
 • Salut i esport en persones amb discapacitats.
 • Promoció d'activitat física en àmbits socials determinats.
 

 
El Govern ha acordat declarar d’interès públic els cursos de formació per accedir a la funció pública impartits per empleats de la Generalitat
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declaren d’interès públic els cursos que s’organitzen als centres de formació de la Generalitat de Catalunya, impartits per personal de la mateixa administració catalana, per preparar les provés d’accés a la funció pública. La declaració d’interès públic implicarà que els empleats de la Generalitat puguin impartir més de 75 hores anuals de formació en aquests centres públics i superar així el límit que fixa la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 
Aquesta normativa estableix que la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat és una activitat compatible si no té un caràcter permanent o habitual i no supera les 75 hores anuals. Amb aquest acord, els empleats de la Generalitat podran superar aquest límit, sempre que imparteixin les classes en els centres públics de formació de funcionaris.
 
La modificació afectarà aquelles activitats que es duguin a terme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que corresponguin a les convocatòries de processos selectius derivades de les ofertes d’ocupació pública dels exercicis 2015 i 2017. El Govern va aprovar l’any 2015 una oferta d’ocupació de 1.230 places i aquest 2017 una nova oferta de més de 7.700.
 


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament