Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Administració de la Generalitat aposta per potenciar la innovació i el talent intern

  • InnoGent ha organitzat la I Jornada d’Innovació per presentar els projectes ideats per empleats públics amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics i la qualitat de vida de les persones
  • La prova pilot on han participat treballadors de la Generalitat de Catalunya a Girona és una iniciativa del grup InnoGent impulsat per la Secretaria d’Administració i Funció Pública

La Generalitat ha organitzat aquest dimarts la I Jornada d’Innovació, que ha servit per presentar els resultats d’una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, empleats de la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent. La Jornada l’han inaugurat la secretària d'Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús.
 
La secretària d’Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, ha valorat molt positivament l’experiència, “que ha fet aflorar el talent intern, des de la participació i l’entusiasme dels treballadors públics i el lideratge dels seus directius”, ha dit. En aquest sentit, Meritxell Masó ha defensat incloure les estratègies d’innovació en el dia a dia de la gestió de l’Administració. “La innovació ha de ser una eina sistèmica per millorar els nostres serveis i la qualitat de vida de les persones”, ha conclòs.
 
Per la seva banda, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, ha destacat que el model d’organització de la Generalitat a Girona, on 900 persones treballen en un mateix edifici, compartint espais i recursos, ha fet possible aquesta prova pilot a través de la comunitat GIR-Innova Canal Innovació. Així mateix, Casadesús ha donat les gràcies a les persones implicades, que han dedicat temps i esforços a l’elaboració d’aquests projectes. “Els millors agents per a la reforma de l’Administració són els propis treballadors”, ha assegurat.
 
Durant la jornada, els treballadors participants han presentat sis prototips elaborats per grups d’empleats de la Generalitat a Girona. Aquests prototips donen resposta als reptes d’innovació plantejats a l’entorn de la desburocratització de determinades àrees, la personalització del servei, l’arribada de l’Administració a segments de la població als quals no arriba habitualment i, en un àmbit més intern, en el foment de la polivalència i la flexibilitat del seu personal.
 
El projecte, impulsat per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, respon a l’estratègia de promoure la innovació en el funcionament de l’Administració des d’una perspectiva de foment del talent intern dissenyada per InnoGent, grup interdisciplinari i interdepartamental de la Generalitat, en el marc de l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 
InnoGent va apostar per efectuar la prova pilot en l’àmbit de la Generalitat a Girona ateses les especificitats organitzatives i de gestió que ha desenvolupat en els cinc anys de l’entrada en funcionament del model d’integració de serveis en un únic edifici, amb un destacat impuls de la proactivitat i la transversalitat.
 
Sis prototips d’idees per a una Administració millor
 
Durant la jornada s’han presentat sis prototips de les idees treballades per sis equips de persones innovadores de la comunitat GIR-Innova Canal Innovació. Aquests prototips són els següents:
 
  • Carpeta del ciutadà. L’objectiu és crear una aplicació per a ordinadors, tauletes i mòbils, des de la qual poder accedir a consulta de tràmits, carnets i altres documents que pertanyen al ciutadà.
 
  • Formularis 3.0. Es tracta d’un replantejament integral dels tràmits en línia per tal d’oferir un servei d’atenció al ciutadà més eficient i àgil, amb uns formularis menys feixucs i més adaptats a les necessitats de l’usuari.
 
  • Els tresors ocults. Pretén elaborar un banc de talents del personal de l’Administració. Es proposa la intervenció de dinamitzadors de talent i que hi hagi un reconeixement d’aquest talent a nivell curricular i una formació especialitzada.
 
  • La Generalitat a casa. Planteja una Oficina d’Atenció al Ciutadà que es desplaci al territori, un servei mòbil per informar i tramitar tot allò que necessiti el ciutadà per evitar desplaçaments innecessaris i permetre que qualsevol persona pugui ser autosuficient i autònoma.
 
  • Pagar millor. L’objectiu és homogeneïtzar el sistema de pagament dels diversos tràmits i taxes la Generalitat, amb la implantació d’un sistema integral de pagament, “un caixer gencat”, que es pugui instal·lar en les oficines de la Generalitat al territori.
 
  • +CO (Coworking). L’objectiu és crear una comunitat de participació i col·laboració de treballadors públics de la qual neixin sinergies i nous projectes.
 
Begoña Roman, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, ha conclòs la jornada amb una reflexió sobre les consideracions ètiques de la innovació a l’Administració pública. “La innovació és una qüestió d’excel·lència professional”, ha afirmat. “És alhora un deure i una responsabilitat, que cal fomentar, promoure i recompensar”.
 
Amb la convicció que regenerar és innovar, Roman ha exposat que cal regenerar la confiança de la ciutadania vers l’Administració, com a responsabilitat proactiva que requereix estar a  l’alçada dels serveis de qualitat que el ciutadà demana.
 Cercador

Cercador

Destaquem

Departament