Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Demà comencen les eleccions per a renovar els consells escolars dels centres

 
  • El període de votacions serà entre el 22 i el 26 de novembre i es renovarà la meitat de membres de cadascun dels claustres.
  • Els membres a votació són representants del professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració i servei i personal d’atenció educativa complementària.
  • Les eleccions se celebren cada dos anys. En l’edició de 2008, la participació va ser variable en funció de cada sector, sent molt alta en el cas dels docents.
 
 
A partir de demà comença el període d’eleccions per a renovar els consells escolars dels centres del Servei d’Educació de Catalunya. Les eleccions tindran com a moment central la jornada de votacions, que se celebraran entre el 22 i el 26 de novembre.
 
En aquestes eleccions es renoven la meitat de representant dels membres representants del professorat, dels pares i mares, de l’alumnat, del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa complementària. Un procés que es repeteix passats dos anys, quan es renova l’altra meitat que queda de l’organisme.
 
Les eleccions renoven la meitat dels membres de cada consell escolar, actualment a Catalunya hi ha 4.480 consells escolars. Es poden presentar com a candidats totes les persones membres de cadascuna de les categories sotmeses a votació. En el cas de l’alumnat, en queda exempt aquell que ha estat objecte de sanció per conducta perjudicial per a la convivència del centre.
 
L’horari de la votació el determina el director o directora del centre en funció de les característiques del propi centre i tenint en compte la possibilitat horària de votació de cadascun dels membres. Passats quinze dies des de l’última votació es constitueix el consell escolar.
 
Els consells escolars que renoven la seva composició segons el tipus d’ensenyament són els següents:
 
 
Tipus de centre
Consells escolars
Llars d’infants
1.041
Educació especial
106
Educació infantil i primària
1.839
Educació infantil, primària i secundària
489
Educació secundària
680
Ensenyaments de règim especial
325
TOTAL
4.480
 
 
Tasques i funcions dels consells escolars
 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho estableix la Llei d’Educació de Catalunya, que delimita quines són les seves funcions. Aquestes són algunes de les més destacades:
 
-          Aprovar el projecte educatiu del centre.
-          Aprovar la programació anual del cenre i avaluar-ne els resultats.
-          Aprovar la carta de compromís educatiu.
-          Aprovar el pressupost del centre.
-          Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
-          Participar en les anàlisis i avaluacions del funcionament del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
-          Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i activitats extraescolars.
 
En les anteriors eleccions del consell escolar, els anys 2004, 2006 i 2008, la participació segons sectors va ser:
 
 
2004
2006
2008
 
 
Escoles
Instituts
Concertats
Escoles
Instituts
Concertats
Llars
públiques
Llars privades
Docents
86,2%
85,8%
72%
73,6%
91,1%
84,9%
73,6%
69,4%
91%
Pares
10,2%
14,5%
2,9%
6,7%
16,03%
3,6%
6,9%
31,4%
27,1%
Alumnes
64%
--
56,8%
69,3%
--
55,7%
76,7%
--
--
PAS
82,5%
82,6%
74,8%
43,10%
86,95%
81,1%
63,9%
87,8%
83,3%
PAEC
 
 
 
 
85%
23,5%
77,4%
 
 
 
1 de novembre de 2010
 Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Titular
    Clara Ponsatí