Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Una seixantena de docents i professionals d'Ensenyament es formen per assessorar sobre l'elaboració del Projecte de Convivència

 
  • Els dies 5 i 6 de juliol han rebut formació per tal d’impartir, a partir del mes d’octubre, cursos adreçats a equips directius i altres professionals dels centres educatius
 
  • Aquests assessors formaran durant el curs 2017-2018 a 1.150 centres educatius i uns 3.500 docents
 
  • Tal com va acordar el Govern el passat mes de març, tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya hauran d’implementar un projecte de convivència abans de tres anys
 

Una seixantena de docents i professionals dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament han rebut formació sobre l’elaboració del Projecte de Convivència durant els dies 5 i 6 de juliol per tal d’impartir, a partir del mes d’octubre, cursos adreçats a equips directius i altres professionals dels centres educatius. D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini de 3 anys a partir de la publicació d’aquesta resolució.
 
Així doncs, per a facilitar l’elaboració i implementació d’aquest projecte, el Departament d’Ensenyament, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, posa a l’abast dels centres educatius formació i assessorament. Aquesta seixantena de formadors, que han participat en les sessions d’aquest juliol, formaran durant el curs 2017-2018 a 1.150 centres educatius i uns 3.500 docents en el marc dels Plans de formació de zona.
 
A més, el Departament d’Ensenyament vol impulsar la creació d’una xarxa de centres per la convivència amb la finalitat de transferir coneixement, compartir bones pràctiques i consolidar xarxes de cooperació.
 
Promoció de la convivència
 
El Projecte de Convivència, que és responsabilitat de la direcció del centre, forma part del Projecte Educatiu del Centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa. Reflecteix doncs les accions que els centres desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, ha de donar resposta a uns objectius generals: assegurar i garantir la participació de tota la comunitat educativa, ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món, potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat, fomentar la mediació escolar, la cultura del diàleg, de la pau i la no-violència.
 
 
8 de juliol de 2017


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament