Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La crisi econòmica ha afectat menys els alumnes d'FP en els cinc anys posteriors a la seva graduació, segons dades analitzades des del 2005

Aquesta és una de les conclusions de l'Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment

La crisi econòmica ha tingut efectes menors en els alumnes graduats en formació professional, durant els cinc anys següents a la seva graduació, tenint en compte el context general de dificultats del mercat de treball que ha incidit en la inserció i l’ocupació laboral. Així es desprèn de l’estudi l’Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment, i que analitza l’evolució entre els cursos 2004-05/2013-14.
 
L’estudi distingeix entre inserció i ocupació, considerant la primera com l’entrada al món laboral amb alguna ocupació en un moment o altre; i la segona com estar treballant en un moment determinat. D’aquesta manera, s’evidencia que després de 5 anys de seguiment, les taxes d’inserció dels graduats superen el 90% en totes les promocions, sent el valor màxim el de la promoció 2004-05 (el 96,7%) i el mínim el de la 2008-09 (el 92%). Pel que fa a l’ocupació, la proporció d’alumnes ocupats oscil·la entre el 65% i el 74% a la finalització del 5è any de seguiment.
 
Es constata que la qualificació professional és un valor positiu fins i tot en moments de contracció del mercat laboral. La recessió no ha suposat retrocessos en l’ocupació per als graduats d’FP, excepte en l’any 2009. Així, al 2012, quan el nombre d’ocupats a Catalunya ha patit una reculada de més del 5%, totes les promocions van experimentar creixements en la taxa d’ocupació.
 
Ocupacions habituals i increment del treball per compte aliè
 
Es posa de manifest que el tipus de primera relació laboral: en el 97% dels casos, és per compte aliè; habitualment de caràcter temporal –en un 75% dels casos-; i en la meitat de les ocasions, a temps complet.
 
Si es té en compte el grau realitzat, la diferència és moderada. Als cinc anys de la finalització dels estudis, els graduats en grau mitjà tenen una inserció d’entre el 90% i el 97%, mentre que els graduats en grau superior oscil·la entre el 94% i el 97%. La diferència d’inserció segons el sexe també és mínima: un 92,96% de les dones i un 91,4% dels homes.
 
S’han estudiat gairebé 250.000 titulats en FP
 
L’estudi és una tasca conjunta del Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de conèixer la inserció laboral dels titulats de formació professional inicial, i així poder estimar les necessitats del mercat laboral i adequar els programes d’FP a aquestes necessitats. L’anàlisi d’inserció laboral mostra dades sobre la incorporació al món laboral dels graduats en estudis de formació professional inicial, un total de 242.227 persones titulades, que representen el 86% de les 280.505 que es van graduar entre els cursos 2004-05 i 2013-14.
 
 
15 de juny de 2017
 Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Eduard Illa