Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Demà comencen les proves d'oposició als cossos de professors de formació professional


  • Ensenyament ha convocat 300 places amb l’objectiu de potenciar les especialitats de formació professional
 
  • Es presenten a les proves un total de 3.316 persones, que tindran lloc a partir de demà

 

A partir de demà un total de 3.316 persones aspiraran a obtenir alguna de les 300 places convocades a concurs d’oposició per a l’ingrés als cossos de professors de formació professional. L’objectiu és potenciar les especialitats de formació professional i minorar el percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats. Per dur a terme les proves, a partir de demà, hi ha 43 tribunals distribuïts arreu del país.
 
En les proves d’enguany s’ha establert un sistema que prima els aspectes qualitatius, importants per determinar l’excel·lència dels candidats, i poder així seleccionar als millors en cadascuna de les especialitats. Així, destaca la importància de la prova pràctica, que és imprescindible per a seguir endavant en el procés selectiu, per sobre de la prova teòrica. Tanmateix la prova oral també té un caràcter eminentment pràctic, on s’ha de prendre com a referència l’aplicació dels currículums vigents a Catalunya.
 
El procés selectiu està format per una fase d’oposició, que en aquest cas té dues proves eliminatòries, i una fase de concurs, a la qual hi accedeixen només els que han superat la primera fase.
 
La primera prova està formada per una part pràctica, que compta un 65% del total, en la qual els candidats han de mostrar els coneixements específics de la seva especialitat i la seva aplicació didàctica a l’aula. Aquesta primera prova també té una part que correspon al desenvolupament per escrit d’una tema, que val un 35%, i que es vincula a un temari de l’especialitat.
 
Els candidats que accedeixen a la segona prova han de realitzar la presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum de l’especialitat que hi ha a Catalunya, i han de dur a terme la preparació i exposició d’una unitat didàctica. Per poder superar aquesta segona prova els candidats en el seu global han d’obtenir com a mínim una puntuació de 5 punts sobre 10.
 
A continuació, en la fase de concurs, als candidats que superen la segona prova se’ls valoren els mèrits i s’obté la llista amb la puntuació final, d’on es determina quins seran els candidats seleccionats per a cada especialitat.
 
Les places convocades per especialitat són les següents:
 
 
Cos de professos d’ensenyament secundari
 
 
Especialitat
 
 
 
Places
 
Administració d'empreses
 
 
 
12
 
Anàlisi i química industrial
 
 
 
5
 
Assessoria i processos d'imatge personal
 
 
 
5
 
Formació i orientació laboral
 
 
 
19
 
Hoteleria i turisme
 
 
 
8
 
Informàtica
 
 
 
30
 
Intervenció sociocomunitària
 
 
 
20
 
Organització i gestió comercial
 
 
 
8
 
Organització i processos de manteniment de vehicles
 
 
 
4
 
Organització i projectes de fabricació mecànica
 
 
 
4
 
Processos en la indústria alimentària
 
 
 
5
 
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
 
 
 
8
 
Processos sanitaris
 
 
 
10
 
Total
 
 
 
138
 
 
Cos de professors tècnics de formació professional
 
 
Especialitat
 
 
Places
 
Cuina i pastisseria
 
 
12
 
Estètica
 
 
6
 
Manteniment de vehicles
 
 
15
 
Mecanització i manteniment de màquines
 
 
9
 
Perruqueria
 
 
6
 
Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
 
 
10
 
Procediments sanitaris i assistencials
 
 
37
 
Processos comercials
 
 
7
 
Serveis a la comunitat
 
 
27
 
Serveis de restauració
 
 
5
 
Sistemes i aplicacions informàtiques
 
 
28
 
Total
 
 
162
 
 
 
26 de maig de 2017
 


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Eduard Illa