Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Balanç 2016 de l'Agència Catalana del Consum

Les telecomunicacions i Internet, els serveis generals de consum i l'electricitat, gas i aigua encapçalen les reclamacions rebudes per l'ACC

D'esq a dreta, Subdir. gral discip de mercat, Albert Melià, el Sec d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, la dir. de l'ACC, Montserrat Ribera, i sudir. gral d'atenció ciutadana, Josep Ma Recasens

 

  • El 2016, l’ACC va rebre 14.640 reclamacions, un 9% menys que l’any anterior

 

  • L’any passat es van resoldre 6.362 reclamacions per la via de la mediació de consum i 1.655 casos per laude arbitral

 

  • Pel que fa a la tasca de control, l’ACC ha resolt 408 expedients sancionadors per un import de 6,7 milions d’euros
 
El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i la directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Montserrat Ribera, han presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2016 de l’ACC. Entre les dades presentades destaca que els sectors de les telecomunicacions i Internet, el serveis generals de consum —que inclou lloguer de vehicles en un altre país, serveis turístics contractats, comerç detallista i comerç en línia o Internet, activitats immobiliàries, diferents serveis empresarials, cursos, esdeveniments esportius, contractació d’entrades per a concerts i espectacles— i l’electricitat, gas i aigua encapçalen les reclamacions rebudes per l’Agència.
 
Així mateix, es constata un increment del 29,96% de les denúncies respecte l’any anterior. Per contra, les consultes han baixat un 19,29% —de 50.832 el 2015 a 41.029 el 2016— i les reclamacions un 9,03% —de 16.093 el 2015 a 14.640 el 2016—.
 
Aregio ha destacat durant la roda de premsa que “el descens de les reclamacions és una bona notícia ja que la feina de l’Agència és fer que les coses funcionin”. En aquest sentit el secretari ha apuntat que les xifres registrades a l’ACC durant l’any passat tornen a situar-se a nivells dels anys 2011 i 2012, abans de les reclamacions per les preferents. La directora de l’ACC ha afegit que “les reclamacions també baixen perquè en molts dels casos es resolen entre l’empresa i el propi consumidor”.  
 
El secretari d’Empresa i Competitivitat ha recordat que la tasca de l’Agència Catalana del Consum és de prevenció i d’actuació i en elles “se sustenta la tasca de l’ACC que és defensar i protegir els drets dels consumidors”.
 
Pel que fa a les reclamacions rebudes per l’Agència, les telecomunicacions i Internet continua sent el sector més reclamat al 2016, amb un 29,7% del total (3 de cada 10 reclamacions). En segon lloc se situen els serveis generals de consum (21,8%), d’electricitat, gas i aigua (el 19,4%), els béns de consum/productes (el 12,6%), el transport (9,9%), els serveis financers (3,9%) i la restauració i allotjaments (el 2,7%).
 
Endesa encapçala les empreses amb més reclamacions, seguida per Orange, Telefónica, Vodafone, Vueling, Gas Natural, Iberdrola, Ryanair i el BBVA.
 
6.362 casos resolts per mediacions i més de 1.600 laudes arbitrals
 
Entre les principals dades destaca que es van resoldre 6.362 reclamacions per la via de la mediació de consum, un 17,97% menys que el 2015. També es van resoldre 1.655 casos per laude arbitral, una xifra que cau un 48,82% i es situa a nivells estàndards del 2011 i 2012, és a dir, abans de la tramitació dels casos de les preferents de Catalunya Caixa.
 
Pel que fa a la resolució de casos per mediació, les telecomunicacions i internet continuen sent el sector amb més casos resolts per acord de mediació tot i que han passat del 70% l’any 2015 al 41,7% el 2016. A continuació hi ha els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat, gas—, amb el 23,5%; altres serveis generals de consum, amb el 13,2%; els serveis de transport amb un 9,5%; els béns generals de consum/productes sumen el 8% de les mediacions; els serveis financers el 3,2%; i els restaurants i allotjaments turístics, el 0,9%.
 
En matèria d’arbitratges, l’ACC va resoldre l’any passat 1.655 laudes, una xifra considerablement inferior al 2015, amb 3.234 laudes resolts. Aquest descens s’explica pel procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa dut a terme durant 2013 i 2014 per la Junta Arbitral de Consum. Així, deixant de banda els resultats excepcionals d’aquests anys, el nombre de laudes de 2016 se situen al nivell de les xifres dels dictats el 2012 (1.430) i el 2011 (1.672 laudes). Per sectors, les telecomunicacions i Internet van registrar el major nombre de laudes (el 71,24%), seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (el 20,44%) i d’altres serveis generals de consum (el 5,50%).
 
Més de 400 expedients resolts amb sanció amb un import de 6,7 milions d’euros
 
Durant 2016, les actuacions inspecció i control de mercat de l'ACC han derivat en 408 expedients resolts amb sanció (un 1,92% menys que al 2015). Malgrat el descens del nombre de sancions, l’import total de les multes ha estat de 6,7 milions d’euros, una xifra superior (2,46% més) a la registrada el 2015. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat les transaccions comercials i en matèria de preus (el 34,02% del total), seguides de les pràctiques comercials deslleials (amb el 29,42%), i de les clàusules i pràctiques abusives (amb el 21,90%).
 
Més de 41.000 consultes ateses
 
Pel que fa a les consultes, l’Agència Catalana del Consum en va atendre 41.029, xifra que representa un descens del 19,29% respecte 2015. El principal sector de consulta ha estat els serveis general de consum amb un 23,2% del total. Els serveis de telecomunicacions i Internet (22,1%) ocupen el segon lloc dels temes més consultats seguit pels de l’electricitat, gas i aigua (21,6%).
 
L’ACC rep 744 reclamacions transfrontereres, la majoria pel transport aeri
 
L’ACC va rebre l’any passat 744 reclamacions transfrontereres, un 15% menys que el 2015, una tendència a la baixa que es va consolidant des del 2014 malgrat que es va ampliant el nombre de països origen dels reclamants i seu dels establiments mercantils reclamats.
 
Els serveis de transport per avió concentren la majoria de reclamacions, seguit a distància dels serveis generals de consum, la restauració i allotjaments turístics, els béns i productes de consum i altres serveis de transport.
 
El 74% de les persones consumidores que reclamen són residents a Catalunya i del 26% principalment l’origen és de França, Andorra, Espanya, Bèlgica i el Regne Unit. Pel que fa a les empreses reclamades, el 30% tenen l’origen a Catalunya, i del 70% restant el 33% són d’Irlanda, el 8% tant del Regne Unit com d’Alemanya i el 5% de França. El principal motiu de reclamació transfronterera és la no conformitat amb la comanda o contracte seguit pel no lliurament del producte o servei. 
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat, mitjançant les campanyes de control programades, les alertes i les denúncies presentades pels consumidors
 
L’any 2016, els ciutadans van presentar 2.629 denúncies davant l'ACC, un 29,96% més que el 2015. El sector de béns i productes de consum ha estat el que ha acumulat més denúncies, un 37,3% del total, seguit d’altres serveis generals de consum amb un 25,2%; el 15,6% serveis de transport; el 6,7% serveis financers; el 6,6% serveis d’electricitat, gas i aigua; i el 5,6% serveis de telecomunicacions i Internet.
 
Pel que fa a l'actuació inspectora, l'ACC va realitzar 6.801 actuacions. Del total d’inspeccions, el 28% va estar motivada per una denúncia, el 25% per una campanya, el 23% per una comunicació, el 10% per una alerta, i el 7% per iniciativa pròpia i per recerca de productes insegurs.
 
Més de 2.800 productes alertats i 16.457 articles retirats
 
L’any passat es van registrar 2.874 productes alertats a Catalunya,  un 2,64% menys que el 2015. El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, amb un programa d’actuacions sobre productes potencialment perillosos, que permet evitar riscos per a la seguretat. Per tipologia de productes, el 25,83% de les alertes han estat per joguines, seguit del 21,25% per vehicles i motocicletes; el 18,33% material elèctric i lluminàries; el 7,50% mobiliari i articles de decoració; el 6,88% articles de puericultura; el 6,46% equips de protecció individual; el 4,58% roba i calçat;  i el 3,13% alertes d’electrodomèstics.
 
Així mateix, l’ACC va retirar 16.457 articles del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirats va ser material elèctric i lluminàries, joguines, electrodomèstics i equips de protecció individual.
 
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya incrementa un 2% les adhesions
 
El nombre d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2016 en els 8.031, una xifra que representa un increment del 2,05% respecte l’any anterior. Actualment, l’arbitratge de consum segueix sent un plus de qualitat que pot oferir una empresa als seus clients. La confiança que les empreses dipositen en aquest mecanisme es percep en l’augment que any rere any registra el cens d’adhesions a la JACC.
 
Reforç de la tasca formativa als nens i adolescents i de la divulgació entre les entitats del sector comercial
 
La formació ha estat una altra de les prioritats de l’Agència al 2016, que s’ha orientat d’una banda a les escoles i d’una altra als agents econòmics. Pel que fa a les escoles, el curs 2015-2016, un total de 22.795 alumnes han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya.
 
 Cercador

Cercador

Destaquem

Departament