Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

COMERÇ

Avui s'obre el termini per acollir-se a les subvencions al Comerç, Serveis, Artesania i Moda per al 2017

Amb una dotació de 7,5 milions, l'objectiu és fer costat a aquests sectors per millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat

                          
 
·        El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat ha obert avui el termini per presentar sol·licituds als incentius de comerç, serveis, artesania i moda per al 2017. El termini finalitzarà el 8 de maig
 
·        Amb una dotació prevista de 7,5 milions d’euros, l’objectiu d’aquests incentius que atorga la Generalitat, a través del CCAM, és fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient
 
·        La informació sobre les bases i procediment es poden consultar al web del CCAM
 
 
Avui, dilluns 3 d’abril, s’ha obert el termini per acollir-se  a les subvencions al Comerç, Serveis, Artesania i Moda 2017. Amb una dotació prevista de 7,5 milions d’euros, l’objectiu d’aquests incentius que atorga la Generalitat, a través del Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM), és fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el proper 8 de maig.
 
Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, es vol impulsar la representativitat al sector, amb actuacions orientades a desenvolupar projectes que agrupin els esforços col·lectivament, ja sigui a través l'associacionisme, de l'agrupació d'empreses o de la representativitat sectorial. A través d’aquests ajuts, el Govern Català vol donar suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer de Catalunya un país ric en comerç de proximitat i comerç d'alta concentració, mantenint l'històric equilibri entre formats i creant sinergies amb agents d'altres àmbits vinculats, com poden ser el turisme, la gastronomia, la cultura i la tradició.
 
Així mateix, amb aquests incentius es vol contribuir a millorar la visibilitat de les empreses de cada branca d'activitat: en el cas de la moda, fomentant la internacionalització dels nostres dissenyadors mitjançant la presència en showrooms internacionals; pel que fa a l'artesania, incentivant la participació dels artesans en fires del sector, a fi de potenciar la comercialització dels seus productes, i en relació amb les empreses comercials i de serveis, fomentant la competitivitat, sobretot, a través de les entitats.
 
La convocatòria que avui s’obre inclou tres programes d’ajuts: el programa de foment de la competitivitat de l’empresa a través de les entitats, el programa d’ajut a la participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional; i  el programa d’internacionalització de la moda.
 
 El pla de subvencions al comerç per a 2017 es completarà amb la publicació, en el segon trimestre d’enguany, de la segona convocatòria d’ajuts adreçats especialment a l’empresa comercial i a l’activitat firal.
 
Aquesta convocatòria d’incentius inclou els següents tres programes de subvenció:
  1. Competitivitat de l'empresa a través de les entitats
 
L’objectiu d’aquesta línia és impulsar la competitivitat de les empreses a través d’entitats mitjançant projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat, i/o a través de projectes per posicionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent, i fomentar la internacionalització.
 
Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són les entitats representatives del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, ja siguin entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, o empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra).
 
La tipologia d’accions subvencionables dins d’aquest programa són:
 
  • Projectes de transformació digital a nivell associatiu (Creació de pàgina web, creació o millora de la comunicació a les xarxes socials, APP’s, sistemes de digitalització de la publicitat, o similars).
  • Projectes d’enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial (Difusió i comunicació de l'oferta comercial, activitats de promoció del comerç, accions de fidelització dels clients, millora del mix comercial, o assistència a fires per promoció de l'entitat).
  •  Projectes per mantenir i desenvolupar el talent (Organització de fires, tallers, formació, jornades, Tour Retails o premis, tant sectorials com territorials).
  •  Projectes de foment de la internacionalització (Assessorament extern per part d’empreses especialitzades que impulsin la internacionalització de les empreses associades, assistència a jornades de formació internacional, etc).
 
Per acollir-se a la subvenció, el cost de l’acció ha de ser d’un mínim de 3.000 euros. L’ajut serà de fins al 50% del cost de les accions, fins a un màxim de 23.000 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros. En el cas de les associacions dels mercats municipals i les centrals de compra o cooperatives, el límit màxim s'estableix en 8.000 euros més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000 euros.
 
 
  1. Participació d’empreses artesanes a fires professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
 
L’objectiu d’aquesta línia és promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat i la internacionalització mitjançant la participació d’empreses artesanes en fires i salons professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional. S’inclouen les fires adreçades a públic general en l’àmbit internacional. Els beneficiaris d’aquest programa són empreses que desenvolupin activitats relatives al repertori de famílies d’oficis artesans recollit al Decret sobre activitat artesanal, excloent expressament l’artesania alimentària. La inversió mínima subvencionable és d’un total de 1.000 euros (incloent diferents actuacions, i essent la despesa mínima per fira de com a mínim 500 euros).  L’ajut serà de fins el 50% de la despesa, fins un màxim de 2.500 euros en fires nacionals i estatals, i de 5.000 en fires internacionals.
 
Entre les despeses subvencionables dins d’aquesta línia hi ha la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances, les despeses de muntatge i decoració (sempre que es realitzin per compte aliè), els serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com la contractació de personal extern, el transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè), i la retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s’escau.
 
 
  1. Internacionalització de la moda
 
L’objectiu d’aquest programa és estimular i promoure la participació individual dels dissenyadors i marques de moda en  showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals, i augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la diversificació de mercats.  Es poden acollir a aquesta línia, empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals. Les accions a subvencionar són les relatives a la participació com a expositors en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
 
Per acollir-se, caldrà una inversió mínima total de 1.000 euros (per la totalitat de la participació a diferents fires durant l’any, essent la despesa de cadascuna de les fires de com a mínim 500 euros). Pel que fa a la quantia, en el cas de les pimes, es subvencionarà fins al 20% de la participació en fires, salons i showrooms dins la UE, i fins al 50% si són fora de la UE. Per a les microempreses i autònoms, l’ajut serà de fins al 50%, amb un màxim de 6.000 euros. Entre les despeses subvencionables s’inclouen el transport i assegurança de la col·lecció o productes a exposar, la contractació de l’espai on es faci el showroom, la producció de l’espai, el muntatge i desmuntatge, i les accions de promoció de la participació.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes a través de:
A Twitter:  @empresacat
A Facebook: @empresacat
Al canal de Youtube: Empresacat


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament