Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

CONSUM

La Generalitat proposa prorrogar el termini perquè les subministradores d'electricitat i gas subscriguin el conveni contra la pobresa energètica

L'objectiu és aconseguir materialitzar les converses que s'han anat produint entre els diferents interlocutors en els darrers dos mesos

 
·     Es continuarà treballant per analitzar les propostes que les companyies formalitzin sobre el text inicial del conveni
 
La Generalitat de Catalunya ha proposat a les administracions supramunicipals i locals catalanes (les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona) prorrogar durant el termini de negociacions amb les empreses subministradores d’electricitat i de gas per tal que subscriguin la proposta de conveni contra la pobresa energètica que se’ls va presentar el mes de gener. Totes aquestes administracions continuaran treballant i estudiant les propostes que les companyies formalitzin sobre el conveni inicial que se’ls va proposar.
 
L’allargament del termini permetria donar continuïtat a les negociacions que han mantingut les diferents parts durant aquests dos mesos, que han servit per acostar posicions però que no s’han concretat encara en la materialització de la signatura de cap conveni amb empreses subministradores. D’aquesta manera, es donarà l’oportunitat de seguir avançant en una solució acordada per avançar en el compliment de la llei 24/2015.
 
La proposta de conveni consensuada entre les diferents administracions catalanes recull diferents compromisos per part de les subministradores, com ara el d’adreçar-se als serveis socials abans de procedir a qualsevol interrupció del servei, la facilitació d’informació als usuaris sobre els seus drets i la col·laboració amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. També inclou que promocionin mesures com el bo social o l’optimització de la potència contractada o la creació d’una finestra única per a determinats tràmits vinculats a la pobresa energètica.
 
------------------------
 
Segueix-nos a les xarxes: 


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament