Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Agència Catalana de l'Aigua desenvolupa més de 430 actuacions de manteniment i conservació de lleres a tot Catalunya

 
D’aquestes mesures, 220 es van fer per restituir els cursos fluvials afectats per les ventades de fa un any
 
Les accions desenvolupades, que han suposat un finançament de més 5 milions d’euros, han permès millorar la funcionalitat hidràulica dels cursos fluvials i la qualitat del seu entorn
.

 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat en el darrer any (des de principis de 2009 fins a l’actualitat) aproximadament 431 actuacions de manteniment i conservació de lleres en tot el territori català, amb un finançament proper als 5 milions d’euros.
 
Aquestes actuacions han consistit en l’eliminació de vegetació i obstacles que alterin el funcionament hidràulic del curs fluvial per prevenir les inundacions, lluitar contra espècies vegetals invasores i altres mesures dirigides a incrementar la qualitat dels espais fluvials.
 
Les actuacions es distribueixen aproximadament de la manera següent: 136 a la demarcació de Girona, 26 a Lleida, 162 a Barcelona, 59 a Tarragona i 48 a les Terres de l’Ebre, així com també diverses actuacions previstes en el programa de l’Entitat Metropolitana per al 2009.
 
 
PROGRAMA
GIRONA
LLEIDA
BARCELONA
TARRAGONA
TERRES DE L'EBRE
TOTAL
Manteniment i conservació de lleres 2008-2009
14
21
27
8
18
88
Ventades 2009
78
5
71
37
30
221
Manteniment i conservació de lleres 2009-2010
44
 
64
14
 
122
 
136
26
162
59
48
431
 
 
Adjuntem els arxius (PDF) corresponents a cada demarcació.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Joaquim Lladó