Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Benestar Social i Família renova la confiança amb els ens comarcals amb la signatura de convenis de delegació de competències i l'impuls de polítiques de joventut als municipis

Els ajuts, per valor de 1,3 milions d'euros, permetran que els consells comarcals assumeixin tasques relacionades amb activitats i instal·lacions juvenils

El Departament de Benestar Social i Família signarà convenis amb els 41 consells comarcals de Catalunya per valor de 1.341.262 euros per impulsar polítiques de joventut al territori durant aquest any 2012.
 
Avui el director general de Joventut, Toni Reig, ha signat els convenis que faran efectius aquests ajuts als consells comarcals de la demarcació de Barcelona, exceptuant els de la Catalunya Central, que se signaran el proper 12 de juny. Els convenis signats aquest dimarts ascendeixen a un total de 246.562 euros.
 
La concessió d’aquests ajuts seguirà garantint que cada comarca disposi d’un Servei Comarcal de Joventut que, sota la direcció d’un responsable, és l’encarregat de dirigir, dissenyar, coordinar i avaluar els programes recollits al Pla Comarcal de Joventut. Aquests plans recullen tots els programes adreçats als joves, i s’elaboren atenent a l’especificitat del territori. Entre d’altres qüestions, permeten oferir assessorament i suport tècnic als ajuntaments i promouen l’elaboració de plans locals de joventut. En aquest sentit, Toni Reig ha destacat que “la proximitat amb el món municipal és un element molt important per poder atendre els joves amb la màxima qualitat”.
 
Una de les novetats dels convenis signats és que passen a ser anuals, i no biennals com fins ara. Això permetrà donar una major flexibilitat a l’hora de valorar la tasca efectuada durant l’any de vigència del conveni i ajustar les previsions i condicions de la seva renovació. Benestar Social i Família preveu que uns 185 municipis de les comarques de Barcelona comptin el 2012 amb un Pla Local de Joventut i amb personal de referència per dur a terme aquestes polítiques.
 
A banda d’aquests convenis, el Departament, a través de la Direcció General de Joventut, subvencionarà als consells comarcals per a la contractació de tècnics compartits de joventut que, entre d’altres qüestions, tenen la tasca de contribuir al foment de l’ocupació entre la gent jove dels diferents municipis als quals atenen.

La Generalitat, a través de la Direcció Generalitat de Joventut, també obrirà la subvenció perquè els consells comarcals puguin desenvolupar el seu Pla d’Actuació Comarcal en matèria de joventut. Aquest pla concreta els projectes que el consell comarcal pretén dur a terme anualment als municipis en el marc del Pla Comarcal de Joventut: assessorament, formació o treball en xarxa, entre d’altres.
 
Delegació de competències
 
Els convenis signats avui representen una delegació de les competències de la Direcció General de Joventut als consells comarcals.
 
Per una banda, preveuen que els consells comarcals vetllin per a l’acompliment de la normativa sobre matèria d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Per l’altra, significaran una delegació pel que fa a instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura o campaments juvenils). D’aquesta manera, els propis consells comarcals seran els encarregats de gestionar el registre i inspeccionar les instal·lacions juvenils d’acord amb la normativa vigent.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Titular
    Juli Fernàndez i Olivares