Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

S'obre el termini d'inscripció al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

  • Les associacions o fundacions poden sol·licitar la inclusió o renovació fins el 30 d’abril
  • 198 entitats formen part del Cens
 

Les entitats que fomenten la llengua catalana i/o duen a terme activitats per impulsar-ne l’ús, poden sol·licitar la inclusió o renovació al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana del Departament de Cultura. El termini s’ha obert aquest mes de gener i s’allargarà fins al 30 d’abril. Creat i gestionat per la Direció General de Política Lingüística, el Cens d'entitats agrupa fundacions i associacions que, dins del seu àmbit d'actuació, fomenten la llengua catalana amb activitats que contribueixen a incrementar-ne el coneixement i l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets o bé promouen actituds positives envers el català.
 
Per formar part del Cens, les entitats han de presentar a la Direcció General de Política Lingüística la memòria d’activitats de foment de la llengua catalana dutes a terme durant l’any 2017 i han d’estar constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què presenten la sol·licitud.
 
Els donatius a favor de fundacions o associacions que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana i que figuren en el Cens d’entitats tenen una deducció, a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques (http://bit.ly/1NBd7xQ).
 
Durant el 2017, el Cens ha assolit la xifra de 198 entitats, les quals agrupen més de 700.000 socis, un nombre rellevant i significatiu que mostra la força i vitalitat del teixit associatiu compromès amb el foment de la llengua catalana.
 
Les entitats del Cens (150 associacions i 48 fundacions) tenen diversos àmbits d’actuació. Així, hi trobem 100 entitats en l’àmbit cultural; 32 en l’àmbit empresarial, laboral i professional; 19 en l’àmbit foment de la llengua; 17 en l’àmbit de joves, lleure i esport; 9 en ciència i tecnologia, i 21 en integració social.
 
Les entitats del Cens s’estenen per 65 poblacions situades a Catalunya, el País Valencià, Illes Balears, Catalunya del Nord, Aragó, Andorra i Itàlia.
 
 
Vídeo La suma de les sumes https://youtu.be/u87_1RjjOEI
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/cens


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias