• Inici >
  • Cultura  >
  • El Govern aprova el Decret de reestructuració...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova el Decret de reestructuració del Departament de Cultura

El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, amb el qual es vol assolir una major flexibilitat i eficàcia en la seva gestió. La nova estructura permet una delimitació més clara dels àmbits competencials de les unitats que integren el Departament, alhora que li aporta un marc organitzatiu més eficaç.
 
El Decret reorganitza les competències atribuïdes a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, que passa a denominar-se Direcció General de Cooperació Cultural i que assumeix competències en matèria de biblioteques, concentrant així les actuacions departamentals en matèria de cooperació cultural amb les altres administracions públiques.
En el marc d’aquesta redistribució competencial, el Decret també redefineix les relacions del Departament de Cultura amb la Institució de les Lletres Catalanes i amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, que passen a relacionar-se de forma directa amb el conseller de Cultura.
 
Pel que fa a la resta d’unitats directives, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni recupera el nom de Direcció General del Patrimoni Cultural i continua exercint les competències que li atribueix la Llei del patrimoni cultural català. Així mateix, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, que manté totes les competències de promoció de la cultura popular i tradicional, passa a denominar-se Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias