• Inici >
  • Cultura  >
  • El Departament de Cultura obre una convocatòria...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Departament de Cultura obre una convocatòria pública d'adquisicions per a la Col·lecció Nacional de Fotografia Històrica i Contemporània

  • S’adreça a artistes amb recorregut professional, a galeries que poden presentar obra o projectes d’artistes que representen, i a col·leccionistes
  • El termini de presentació de propostes finalitza el proper 15 de maig

El Departament de Cultura ha obert la convocatòria pública d’adquisició d’obra fotogràfica amb l’objectiu d’ampliar la Col·lecció Nacional de Fotografia Històrica i Contemporània de Catalunya, un dels eixos principals del Pla Nacional de Fotografia.
 
La presentació de propostes finalitza el proper 15 de maig i s’adreça a artistes amb recorregut professional a través de la participació en exposicions a galeries, centres d’art o museus; a galeries que poden presentar obra o projectes d’artistes que representen, així com a col·leccionistes.
 
La comissió encarregada de valorar els treballs està formada per representants del Departament de Cultura, d’equipaments culturals amb col·leccions fotogràfiques de Catalunya i per professionals del món de la fotografia.
 
Els criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar els treballs són:
 
–      Autors que han desenvolupat i aplicat recursos visuals, estètics i expressius innovadors.
–      Autors, la producció dels quals ha incidit i renovat la reflexió sobre els discursos contemporanis entorn de la fotografia entesa com a mitjà transversal que afecta totes les àrees de la nostra societat.
–      Autors que han estat pioners i han contribuït de forma clara al desenvolupament de tècniques i procediments fotogràfics i els han aplicat a la seva obra.
–      Autors (catalans o d’altres països) que tinguin obres que descriguin, documentin o interpretin moments importants per a l’evolució i transformació de Catalunya en diversos terrenys.
–      Autors o col·lectius que han tingut un paper iniciador o han destacat per les seves aportacions en un moment concret de la història de la fotografia.
 
Les propostes de compra que se sotmetin a la comissió de selecció de la col·lecció es tindran en compte sempre en relació amb els fons existents, evitant repeticions innecessàries. La col·lecció es farà a partir d’obres, reportatges i projectes específics. S’atendran totes les propostes, però no es preveu l’adquisició de fons sencers o d’arxius complets, la custòdia i conservació dels quals ha de ser assumida pel museu o l’arxiu més idoni en cada cas.
 
La Col·lecció Nacional s’emmarca dins el pla d’actuacions del Pla Nacional de Fotografia i es crea amb l’objectiu de vetllar sobre el capital cultural i artístic fotogràfic català per tal d’assegurar que les expressions fotogràfiques més significatives a Catalunya estiguin presents, protegides i valorades. La col·lecció té un interès i vocació nacional i internacional, i el seu contingut vol reflectir les aportacions més destacades que s’han fet amb aquest mitjà, alhora que té en compte aquells projectes fotogràfics que s’hagin realitzat a Catalunya i suposin una aportació tant al llenguatge fotogràfic com a la reflexió sobre la cultura, la societat o el territori de Catalunya.
 
Les bases de la convocatòria es poden consultar al següent enllaç: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/ambit-sectorial/
 
El Pla Nacional de Fotografia
El Pla Nacional de Fotografia, aprovat per acord de Govern el 30 de desembre de 2014, té la voluntat de generar una política institucional integral i estructurada per a la promoció de la fotografia i el patrimoni fotogràfic català, per tal d’aconseguir que la fotografia sigui identificada com a font d’expressió creativa, com a documentació de fets històrics i per al seu reconeixement com a disciplina en la qual Catalunya ha excel·lit.
 
La missió del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya és la de normalitzar, coordinar i impulsar les actuacions que s’han desenvolupat i es desenvolupen al país en l’àmbit de la fotografia, i donar resposta a les diverses sensibilitats dels agents que intervenen en la gestió del patrimoni fotogràfic català, tant històric com contemporani.
 


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament