• Inici >
  • Cultura  >
  • El Pla Director de les Muralles de Tarragona...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Pla Director de les Muralles de Tarragona neix com a eina per a la millora de la conservació i la gestió del patrimoni cultural de la ciutat

  • El Pla ha de regir les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir la seva protecció i conservació
  • Inclou prop de 65 intervencions adreçades a resoldre els problemes de conservació material, a la seva integració urbana i a l’ampliació per a la visita pública

El Departament de Cultura i l’Ajuntament de Tarragona han elaborat el Pla Director de les Muralles de Tarragona, que ha de regir les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació. El Pla, que s’ha presentat aquest matí a l’Ajuntament de Tarragona, té com a objectiu establir uns criteris d’intervenció comuns en la conservació i restauració del monument.
 
Els objectius principals del Pla Director són:
 
-       Establir les pautes generals que han de guiar les accions de restauració per garantir la seva protecció i conservació, aturant l’important degradació dels seus paraments i garantint la seva estabilitat estructural
 
-       Agençar el conjunt monumental i activar les seves potencialitats per a millorar l’experiència de la seva visita, fent-la més interessant, còmoda i enriquidora per a un públic el més ampli possible
 
-       Millorar la integració del monument en el context urbà adjacent, amb actuacions que permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials i paisatgístics, i que contribueixin a millorar la seva conservació
 
-       Establir les línies de recerca en el camp arqueològic i històric per aconseguir, en les futures actuacions, un millor i més profund coneixement del monument i afavorir la difusió de la informació generada
 
 
El Pla Director de les Muralles de Tarragona s’estructura en dos grans apartats. El primer bloc analitza el monument i fa un recull documental, i el segon bloc recull les intervencions i propostes d’actuació futura. De la primera part d’anàlisi del monument, s’exposa detalladament la seva història, morfologia i entorn, alhora que s’enumeren i examinen les intervencions arqueològiques i arquitectòniques realitzades i es recullen les fonts documentals, historiogràfiques i gràfiques (planimetries, fotografies, vistes, etc.) que informen sobre l’evolució i natura d’aquest monument.
 
En aquest sentit, destaca l’aixecament fotogràfic a escala de l’alçat exterior de tot el recinte emmurallat, elaborat expressament per al Pla Director. El projecte  serveix de base per sintetitzar els resultats de l’anàlisi dels diferents aspectes estudiats. L’anàlisi de la documentació gràfica històrica ha aportat documents com un plànol amb la planta de les muralles datat a mitjans de segle XVI, conservat a l’arxiu militar d’Estocolm.
 
Pel que fa a les propostes d’intervenció, el Pla Director estableix quatre camps d’actuació sobre el monument: la restauració i la conservació arquitectònica; l’agençament per a la visita pública i usos complementaris; l’adequació ambiental i paisatgística, i la recerca arqueològica i històrica. En total, preveu prop de 65 propostes concretes ordenades segons el grau d’urgència i necessitat. També compren un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració econòmica.
 
Fins ara, les intervencions dutes a terme en les muralles tarragonines han estat solucions puntuals i heterogènies, doncs no es disposava amb criteris d’actuació ben definits, adaptats a cada patologia i capaços de donar a aquest monument la consideració que mereix, per la seva singularitat i la seva significació en el context nacional i internacional.
 
El Departament de Cultura, a través de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, i davant la degradació estructural, va impulsar el 2014 la redacció del Pla Director. El document ha estat redactat per l’arquitecte Carles Brull i s’ha concebut amb una visió interdisciplinar, amb la col·laboració d’arqueòlegs, historiadors, restauradors, calculistes d’estructures i altres professionals del patrimoni. Una Comissió Tècnica de Seguiment, formada per representants del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Tarragona, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili, ha estat l’encarregada de fer el seguiment de la redacció del Pla; la definició dels criteris generals i específics d’intervenció i la seva validació definitiva. El Pla compta amb el consens de tots els agents implicats en el patrimoni mundial de Tàrraco.
 Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias