• Inici >
  • Cultura  >
  • 11 candidatures per a la plaça de director/a...
Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

11 candidatures per a la plaça de director/a del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

  • Les 11 candidatures rebudes han estat admeses i continuen en el procés
  • A finals de febrer es coneixerà el nom de la persona que ocuparà la direcció del Museu de Lleida

El Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal ha rebut un total d’11 candidatures per cobrir la plaça de director/a. El concurs públic per a la provisió del càrrec es va convocar el passat 17 de desembre de 2014.
 
La Comissió de Valoració creada per coordinar el procés ha admès les 11 candidatures presentades ja que totes elles compleixen els requisits de presentació i els criteris tècnics demanats per participar al concurs.
 
Els candidats han presentat també una memòria amb un anàlisi de les funcions del lloc convocat i un estudi de millora organitzativa o funcional del Museu de Lleida que també ha estat valorada pels membres de la Comissió.
 
En els propers dies, s’entrevistarà als/les candidats/es finalistes i la Comissió de Valoració farà una proposta final al plenari del Museu de Lleida que presideix el Conseller de Cultura. La Comissió Executiva del Museu de Lleida designarà, a proposta de la presidència, el/la candidat/a que es consideri més adient.
 
Les persones interessades poden consultar l’acta de constitució de la primera reunió i el desenvolupament de tot el procés al web del Museu www.museudelleida.cat.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias