Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Jusèp Boya, designat director del Museu d'Història de Catalunya

 • Boya ha obtingut la màxima puntuació entre els 10 candidats presentats
 • La comissió de valoració ha destacat la qualitat del projecte presentat per al Museu d’Història de Catalunya i el coneixement de les funcions directives i organitzatives en el camp del patrimoni cultural, així com els projectes realitzats al llarg de la seva carrera

 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha designat Jusèp Boya com a director del Museu d’Història de Catalunya a proposta del Consell d’Administració de l’Agència del Patrimoni Cultural.
 
Boya ha obtingut la màxima puntuació entre els 10 candidats presentats, tant pel que fa al projecte presentat per al Museu d’Història de Catalunya, com pel coneixement de les funcions directives i organitzatives en el camp del patrimoni cultural, així com els projectes realitzats al llarg de la seva carrera. La comissió de valoració de candidatures ha destacat la seva àmplia experiència en la direcció tècnica i economicoadministrativa, avalada per més de cent projectes expositius, museològics i museogràfics al llarg de la seva carrera.
 
Boya ha estat seleccionat per una comissió de valoració integrada pel director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Joan Pluma; el gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Arola; el cap de la Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Llovera; el  catedràtic d’Història Moderna a la Universitat Pompeu Fabra Joaquim Albareda, i el director del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Joan Roca.
 
Trajectòria de Jusèp Boya
Jusèp Boya i Busquets és llicenciat en Geografia i Història en l’especialitat d’Història Medieval per la UB. 
 
És membre del cos de conservadors de museus de la Generalitat des de l’any 1988 i ha estat director del Musèu dera Val d’Aran entre els anys 1986 i 1990, cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del Museu d’Història de Catalunya entre 1996 i el 2008 i, posteriorment, responsable del projecte del Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya.
 
Actualment és cap del Servei de Museus i de protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura, càrrec que ocupa des del maig de 2011, des d’on ha liderat projectes destacats com la redacció del Pla de Museus de Catalunya 2014-2020, l’avantprojecte de creació d’un clúster de museus a la muntanya de Montjuïc, la coordinació i seguiment dels Serveis d’Atenció als Museus o l’elaboració, així com la tramitació i seguiment dels Acords de Finançament entre el Departament de Cultura i el MAC, MHC i MNACTEC, entre d’altres.
Al llarg de la seva carrera, ha treballat en més de cent projectes expositius i projectes museològics i museogràfics i ha col·laborat com a docent en diversos programes universitaris tant a nivell nacional com internacional.
 
Boya ha cursat estudis de museologia i conservació i de gestió del patrimoni cultural a la Universitat de Montréal (Canadà). Així mateix, disposa de formació especialitzada en museologia i gestió del patrimoni, com ara cursos, conferències, simposis, jornades i col·loquis relacionats amb el lloc objecte de convocatòria.
 
Candidatures presentades i procés
Un total de 10 candidatures s’han presentat al concurs públic, basat en els criteris de professionalitat, mèrits i capacitats, per seleccionar el nou director del Museu d’Història de Catalunya. El termini de presentació de candidatures va romandre  obert entre el 5 de juliol i l’11 d’agost de 2014.
 
Els candidats que han participat al procés de selecció han hagut d’acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars, tenir una titulació superior universitària, i demostrar els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del museu.
 
El procés de selecció ha constat de dues fases. La primera fase, la valoració dels mèrits i capacitats, mitjançant la presentació del currículum vitae, i l’elaboració d’un projecte sobre el contingut funcional del lloc a proveir. S’ha valorat: l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat per ocupar el lloc convocat, la formació, els coneixements sobre les xarxes territorials i temàtiques dels museus catalans, la formació en idiomes i en ofimàtica, experiència mínima de 5 anys en nivells de competències professionals relacionada amb la matèria objecte del lloc de treball, capacitat de dirigir equips, capacitat d'innovació en la tramitació d'expedients administratius i habilitats en gestió de conflictes.
 
En la segona fase de la selecció, els candidats preseleccionats s’han sotmès a una entrevista personal.
 
 
Funcions del director
Tal i com estipulen els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Boya tindrà atribuïdes les següents funcions com a director del Museu d’Història de Catalunya. 
 • Tenir la representació de l'equipament cultural, subscriure en el seu nom els convenis i contractes i ordenar les despeses i els pagaments.
 • Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i humans, i els programes de conservació, documentació, difusió i recerca.
 • Elevar a la direcció de l’Agència la designació dels responsables de les seus territorials del seu equipament, i dirigir-ne les funcions.
 • Preparar el pla anual d'activitats del seu equipament.
 • Elaborar els projectes d’actualització i millora dels fons del seu equipament i de les seves instal·lacions.
 • Proposar l'adquisició d'elements i d'objectes culturals d'interès i gestionar els fons i col·leccions del seu equipament.
 


foto foto Jusèp Boya

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

 • Responsable comunicació
  Josep Elias