Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Josep Manuel Rueda, Jaume Perarnau i Carme Clusellas seran els directors del Museu d'Arqueologia de Catalunya, el mNACTEC i el Museu d'Art de Girona

 

  • Per primera vegada, els directors dels tres museus s’han escollit mitjançant un concurs públic
  • El director o la directora de cada equipament cultural s’ha determinat per un procés de selecció públic i transparent amb criteris de professionalitat, mèrits i capacitats
  • S’han rebut un total de 23 candidatures per participar en el procés de selecció de les tres places
  • En els propers dies es farà una presentació pública dels tres nous directors
 
El Departament de Cultura ha conclòs el procés de selecció endegat al mes d’abril per tal d’escollir mitjançant convocatòria pública els nous directors del Museu d’Arqueologia de Catalunya, del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i del Museu d’Art de Girona.
 
El director o la directora de cada equipament cultural s’ha determinat per un procés de selecció públic i transparent amb criteris de professionalitat, mèrits i capacitats. La convocatòria pública es va iniciar el 10 d’abril de 2014 amb la publicació de les bases del concurs al web de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. La presentació de candidatures es va obrir el 14 d’abril i es va tancar el 6 de maig de 2014.
 
S’han rebut un total de 23 candidatures per participar en el procés de selecció, set de les quals corresponen a la plaça de director del Museu al Museu d’Arqueologia de Catalunya, set al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), vuit al Museu d’Art de Girona i una candidatura no s’ha admès per no complir els requisits.
 
La selecció dels tres directors ha estat aprovada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en la sessió de 20 de juny de 2014 i, en el cas dels dos Museus Nacionals, també per la Junta de Museus celebrada el dia 25 de juny de 2014.
 
Com a resultat del procés han estat seleccionats els següents professionals:
  • Josep Manuel Rueda Torres, nou director del Museu d’Arqueologia de Catalunya
  • Jaume Perarnau Llorens, nou director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
  • Carme Clusellas Pagès, nou directora del Museu d’Art de Girona
 
Procés de selecció
 
Els candidats que participaven al procés de selecció havien de tenir una titulació superior universitària, acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars i demostrar els coneixements necessàries sobre museologia i sobre la temàtica del museu en qüestió.
 
El procés de selecció ha constat de dues fases i el candidat seleccionat per a cada plaça és el que ha obtingut la millor valoració global. La primera fase ha inclòs la valoració dels mèrits i capacitats, mitjançant la presentació del currículum vitae, i l’elaboració d’un projecte sobre el contingut funcional del lloc a proveir. La segona fase ha consistit en entrevistes personals amb les persones preseleccionades.
 
La comissió de valoració dels candidats estava integrada pel director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Joan Pluma; el gerent de l’Agència, Xavier Arola i  el cap de la Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, així com per dos representants més relacionats amb l’àmbit temàtic específic de cada un dels llocs.
 
En el cas del mNACTEC, els dos representants relacionats amb l’àmbit han estat la directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya, Pilar Garcia, i el degà del la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Xavier Roigé.
 
Pel que fa al Museu d’Arqueologia de Catalunya, els representants externs de la Comissió han estat el museòleg Gabriel Alcalde i la cap de Patrimoni Cultural i directora tècnica del Museu de Gavà i Parc Arqueològic Mines de Gavà, Mònica Borrell.
 
A la comissió de selecció del Museu d’Art de Girona, els dos representants relacionats amb l’àmbit temàtic específic han estat el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Pepe Serra, i la directora del Museu d’Història de de la Ciutat-Girona, Sílvia Planas.
 
Un cop analitzades les sol·licituds per part de la comissió de valoració, s’han tramès al Consell d’Administració de l’Agència, que ha designat el candidat que considerava més adient. Aquesta designació s’ha elevat al conseller de Cultura, prèvia aprovació per part de la Junta de Museus de Catalunya.
 
 
Josep Manuel Rueda Torres (Museu d’Arqueologia de Catalunya) 

És llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAB (especialitat d’Arqueologia), llicenciat en grau amb qualificació d'excel·lent per la mateixa universitat i doctor Cum Laude per la Universitat de Girona.
 
Actualment és subdirector de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General de Patrimoni Cultural des de l’any 2008. Va ser cap de l’Àrea de Difusió i Explotació (actual Servei de Museus), director del Museu d’Art de Girona durant 6 anys (2001-2007), director el Museu Etnològic del Montseny (1990-2001) i director de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies (1987-2001).
 
Des de l’any 1982 ha coordinat un total de 97 exposicions en diversos museus. Ha realitzat múltiples projectes museològics com el  muntatge del Museu Etnològic del Montseny i els seus magatzems. Ha codirigit excavacions arqueològiques i prospeccions.
 
Ha estat secretari (1989-1990) i president (1991-1993) de l’Associació de Museòlegs de Girona, president de la Junta Gestora de l’Associació d’arqueòlegs de Catalunya (1993) i vocal de la primera Junta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (1995-1998). Així mateix, entre d’altres càrrecs d’assessorament, al 2011 fou membre del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia de Catalunya i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia.
 
Té formació específica addicional sobre museologia, restauració de materials arqueològics, màrqueting als museus, gestió cultural, etc. Ha impartit nombroses conferències, presentacions, ponències, comunicacions, debats i taules rodones en relació amb la seva experiència en arqueologia, etnologia, gestió del patrimoni, museologia, etc. Així mateix, té una important activitat docent en museologia, gestió cultural i patrimoni cultural.
 
Des de l’any 1982 ha publicat un total 10 llibres i de 193 articles relacionats amb la seva trajectòria professional.
 
 
Jaume Perarnau Llorens (Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)

És llicenciat en Història per la UAB, doctor en Història de la Tècnica per l’École des Haudes en Sciences Sociales (París) i Diplomat en Estudis Avançats en Histoire des Techniques.
 
Actualment és director del mNACTEC des del febrer de 2013. Durant 17 anys i mig (1995-2013) ha exercit en el mateix museu el càrrec de cap de l’Àrea de Conservació, Documentació i Estudis actuant com a representant del Museu en congressos, reunions científiques i acadèmiques, programes europeus i transfronterers i programes de recerca.
 
Ha comissariat projectes museològics com ara el del Museu Colònia Sedó o l’Ecomuseu del Moianès i exposicions temporals. Així mateix, ha participat en la redacció de múltiples projectes d’exposicions permanents, temporals i itinerants, totes elles de temàtica industrial i del Pla Estratègic de la Xarxa del Sistema Territorial del mNACTEC.
 
És membre de tres comitès científics internacionals (“Crok, industrial heritage and MUueology”, Iron and Man” i “Història de Catalunya i la Restauració) i de 10 més de caràcter nacional relatives a l’arqueologia industrial, colònies industrials  i altres.
 
Té formació específica que ha perfeccionat amb l’assistència a nombroses jornades, congressos i seminaris tots ells sobre patrimoni industrial. Ha impartit formació i és autor de llibres i de capítols relacionats amb el seu àmbit professional.
 
Té un nombre destacat de presentacions de ponències i conferències.
 
 
Carme Clusellas Pagès (Museu d’Art de Girona)

És llicenciada en Geografia i Història per la UB en l’especialitat d’Història de l’Art. Diplomada en Restauració i Conservació de Béns Mobles per l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. Màster en Gestió Cultural. Postgrau en Informació i Documentació i un Postuniversitari de formació en Patrimoni: conservació i gestió del Patrimoni.
 
Especialitzada en l’àmbit de la museologia i la gestió cultural, actualment és la responsable d’Activitats i exposicions de la commemoració del Tricentenari de 1714 de l’Oficina tècnica del Tricentenari. Ha estat directora del Museu de Granollers entre el 2008 i el 2012, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu entre el 1996 i el 2008 i coordinadora General de la Casa d’Oficis El Palau, dirigint i coordinant entre d’altres el projecte d’intervenció en el Museu Palau de Can Mercader.
 
Ha comissariat diverses exposicions i ha coordinat projectes en els àmbits de la difusió, documentació i restauració. Té una àmplia experiència docent en matèria de gestió cultural.
 
És presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya i vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya.
 
Acredita una extensa formació en el seu àmbit professional i ha participat en gran nombre de jornades i congressos tant com a assistent com a ponent.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias