Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El CEO fa públics els resultats de l'enquesta 'La societat catalana davant el futur. 2016'

La societat catalana davant el futur. 2016

Aquest matí, dia 20 de gener de 2017, hem publicat al web del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) els resultats de l’enquesta La societat catalana davant el futur. 2016.
Aquesta enquesta parteix del qüestionari utilitzat per a l’elaboració del Sociómetro Vasco 61 –La Sociedad vasca ante el futuro– realitzat durant el mes de maig i juny de 2016.

El qüestionari s’estructura en un primer apartat en el qual es fa una valoració de les situacions política i econòmica actuals. A continuació, el segon apartat recull l’opinió dels enquestats sobre diversos aspectes relacionats amb el futur de Catalunya, posant èmfasi en les diferències entre el present i el futur propers vers diversos aspectes de la vida quotidiana, com poden ser viatjar, estudiar, treballar i d’altres elements quotidians presents en el dia a dia.

La recollida de la informació s’ha fet a partir d’una enquesta representativa adreçada a 1.050 persones residents a Catalunya amb ciutadania espanyola de 18 anys o més, mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador seguint quotes encreuades per lloc de naixement, sexe i edat. El treball de camp ha estat realitzat per l’empresa GESOP SL durant el dies 22 de novembre i 12 de desembre de 2016.

Gairebé 6 de cada 10 entrevistats se senten optimistes respecte del futur de Catalunya tot i que consideren que d’aquí 5 anys els joves tindran menys oportunitats per trobar feina, fer una carrera universitària, triar una professió i aconseguir habitatge. De cara al futur, els dos principals reptes als quals Catalunya ha de fer front segons els enquestats són la relació amb Espanya i l’atur.

El marge d’error per al conjunt de la mostra és de +3,02, per a un nivell de confiança del 95% i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%). Com que només va ser entrevistada una mostra de la població, tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències són estadísticament significatives. Per exemple, en una qüestió on el 50% (que és l’escenari més advers en allò relatiu al marge d’error) dóna una determinada resposta, amb una mostra de 1.050, és el 95% cert que el valor “veritable” caurà dins del rang de +3,02 del resultat de la mostra.

Atès que les submostres procedents dels encreuaments estaran subjectes a un marge d’error més gran, les conclusions que es puguin treure dels encreuaments que tinguin una submostra molt petita (un nombre de respostes molt baix) han de ser tractades amb precaució.
Podeu consultar l’estudi complet al web del CEO clicant al següent enllaç www.ceo.gencat.catCercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Jordi Argelaguet, director
 • Responsable premsa
  Lourdes López