Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El CEO publica l'enquesta de "Valors socials i polítics a Catalunya. 2015"

Enquesta de

Avui, 31 de juliol de 2015, ha entrat al Registre d’Estudis d’Opinió l’enquesta de “Valors socials i polítics a Catalunya” (REO 798) realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). L’enquesta continua la sèrie d’enquestes anteriors realitzades pel CEO que han explorat els valors dels catalans: “Informe sobre els valors a Catalunya: condicionants sociològics del postmaterialisme i els valors bàsics Maig 2008” (REO 418) i “Valors bàsics, circumstàncies vitals i orientacions polítiques: Estudi pilot a la província de Barcelona. Febrer 2007” (REO 374).
 
L’enquesta recull les respostes dels catalans sobre els valors generals, valors entesos com a objectius trans-situacionals als quals les persones donen importància en la seva vida o per la societat. Per mesurar aquests valors, s’ha utilitzat una selecció d’escales habituals presents a projectes de renom internacional com l’Enquesta Mundial de Valors o l’Enquesta Europea de Valors. També s’ha recollit el grau de tolerància o justificació de determinats comportaments i pràctiques subjectes a debat o qüestionament moral, presents a l’Enquesta Mundial de Valors. Addicionalment, s’han mesurat els valors pròpiament polítics utilitzant escales ja presents en algunes onades del Baròmetre d’Opinió Política del CEO, així com a l’Enquesta Social Europea. L’actual enquesta també recull la valoració d’algunes institucions socials i polítiques, la percepció sobre les conseqüències de la crisi, la valoració de les polítiques que els governs han aplicat per fer-hi front i el grau d’afectació personal per la crisi.
 
El treball de camp s’ha dut a terme del 2 al 16 de juny de 2015 mitjançant el mètode telefònic assistit per ordinador (CATI). S’ha obtingut una mostra proporcional de 1.050 individus representativa de la població amb ciutadania espanyola resident a Catalunya de 18 i més anys. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ±3,02%, per a un nivell de confiança del 95% i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).
 
Podeu consultar l’estudi complert a www.ceo.gencat.catCercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Jordi Argelaguet, director
 • Responsable premsa
  Lourdes López