Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Acord majoritari del Govern i les federacions de centres especials de treball més representatives per donar suport a les línies d'ajuts que atorga Treball, Afers Socials i Famílies

DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT, FÒRUM SALUT MENTAL i CETIP, on hi treballa el 70% de les persones amb discapacitat, signen un acord amb el DepartamentEnguany el Departament intensifica les accions de suport i ajuts a les persones amb discapacitat amb especials dificultats i augmenta el pressupost de 68 a 80 milions d’euros
 
Els signants de l’acord i el Departament es comprometen a treballar per redefinir el model de CET i discriminar positivament les persones amb discapacitat de graus més elevats

Les federacions de centres especials de treball més representatives (DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT, FÒRUM SALUT MENTAL) i l’Associació CETIP han donat suport a les línies d’ajuts que Treball, Afers Socials i Famílies implementa enguany en diferents convocatòries de subvencions.
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha signat acords marcs amb els representants de les federacions dels centres especials de treball més representatives, on hi treballa el 70% de les persones amb discapacitat.
 
D’aquesta manera, el Departament intensifica les polítiques de suport al treball, que se suma a l’augment de 68 a 80 milions d’euros del pressupost d’enguany pels CET, aposta per redefinir el model CET per evitar l’exclusió de fet de les persones amb discapacitat amb més dificultat d’inserció laboral.
 
El suport de la majoria de federacions a la iniciativa del Departament és un pas endavant per facilitar la concreció de línies de suport a les persones contractades en centres especials de treball durant els propers dos anys.
 
Així mateix, l’acord recull de forma inequívoca l’atenció específica i la discriminació positiva per a persones amb graus de discapacitat més elevats i, per tant, tenen més obstacles de cara a la inserció laboral.
 
Les persones amb discapacitat amb especials dificultats són les persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%, i les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut igual o superior al 65%.
 
Aquest acord marc subscriu el contingut de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de juny en relació als CET i en tot allò que afecta a l’atenció específica de les persones amb discapacitat amb especials dificultats.
 
Actualment, a Catalunya hi ha 207 centres especials de treball on hi treballen 15.051 persones.
 
 
Compromisos per millorar els CET i afavorir les persones
 
- Redefinir el model de CET, per evitar situacions que excloguin de fet a les persones amb discapacitat de graus més elevats.
 
- Millorar el trànsit a l’empresa ordinària, garantint els suports i els retorns, i solucionant els problemes que es generen amb la SS.
 
- Garantir el trànsit cap a serveis assistencials, quan les persones pateixen un deteriorament que impedeix la seva continuïtat dins del CET.
 
- Realitzar un estudi detallat, sobre els nivells d’acció positiva que necessita cada persona en funció de variables objectives.
 
- Aprofundir en l’anàlisi i concreció per la compatibilització de treball a temps parcial amb prestacions econòmiques i suports adients a les necessitats de les persones amb discapacitat.
 
- Realitzar un estudi d’impacte que permeti conèixer quina és la situació actual  en l’àmbit del treball de les persones amb discapacitat a Catalunya.
 
Acords d’aplicació immediata de diverses línies de subvenció
 
  • La subvenció del 50 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), en vigor al exercici corresponent, per a totes les persones amb discapacitat amb especials dificultats, segons disponibilitats pressupostàries i amb un mínim de 35 milions d’euros.
  • La subvenció de les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP), derivada de l’ordenament contemplat a la normativa estatal, per a totes aquelles persones amb discapacitat amb especials dificultats, segons disponibilitats pressupostàries i amb un mínim de 10 milions d’euros.
  • El manteniment del 100% de l’import de l’esmentada subvenció d’USAP aplicable als contractes de baix rendiment o a aquells amb reducció horària determinada per motius terapèutics, sempre que els criteris tècnics jurídics i econòmics ho permetin.
  • La subvenció, destinada al finançament als Serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, paràlisi cerebral igual o superior al 33% i/o discapacitat física igual o superior al 65%, amb les mateixes ràtios, imports i contingut existents fins ara, per a totes aquelles persones amb discapacitat amb especials dificultats sempre que els criteris tècnics jurídics i econòmics ho permetin i segons disponibilitats pressupostàries i amb un mínim de 16 milions d’euros.
  • El manteniment del 100% de l’import de l’esmentada subvenció al finançament als Serveis de suport a persones amb especials dificultats aplicable als contractes de baix rendiment o a aquells amb reducció horària determinada per motius terapèutics sempre que els criteris tècnics jurídics i econòmics ho permetin.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament