Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

AQUESTA NOTA ANUL·LA L'ANTERIOR PER UN ERROR EN EL TITULAR

Treball, Afers Socials i Famílies ofereix a organitzacions i empreses dues noves eines per fer la diagnosi i l'avaluació de plans d'igualtat

La Guia pràctica de diagnosi d'igualtat i l'Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d'Igualtat proporcionen suport per integrar la igualtat d'oportunitats

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha presentat les noves eines de diagnosi i avaluació de plans d’igualtat elaborades per la Direcció General d’Igualtat.
 
En el decurs d’una jornada organitzada pel Departament, amb la participació d’institucions i empreses, el secretari general ha destacat que “cal convertir la igualtat i el valor que representa en una fórmula organitzativa en el si de les empreses, com altres valors ja existents”
 
Josep Ginesta ha afirmat que “a més de les accions de sensibilització de les polítiques d’igualtat, hem de promoure l’extensió dels plans d’igualtat a les empreses de menys de 250 treballadors/es”.
 
Les dues eines elaborades per la Direcció General d’Igualtat, amb la col·laboració d’institucions i empreses, són la Guia pràctica de diagnosi d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat.
 
Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
 
Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han d'incidir en els següents aspectes: l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció, la formació, les retribucions, l'organització del temps de treball per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en termes d'igualtat i l'assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat ajudarà a empreses i organitzacions a enfrontar la fase clau en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat de manera que els permetrà obtenir un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l’empresa o organització.
 
Així mateix, la Direcció General d’Igualtat ha elaborat l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat que permetrà a empreses i organitzacions a conèixer el grau d’implantació del pla d’igualtat i l’impacte produït per les actuacions realitzades.
 
Totes dues eines constitueixen una nova prova de la voluntat del Departament de Treball, Afers Socials i Empreses d’ajudar les empreses i organitzacions a integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de recursos humans i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i alhora més competitiva.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament