Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Treball, Afers Socials i Famílies amplia enguany el programa Aracoop a l'economia social i l'estén a l'àmbit educatiu, universitari i internacional

L'aposta de la Generalitat per l'economia social es materialitza amb la creació de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i l'impuls dels projectes singulars per tot Catalunya

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, acompanyada del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal ha presentat avui les novetats i principals actuacions del programa Aracoop que, amb un pressupost de 14 milions d’euros, enguany es portaran a terme arreu del territori per difondre i ampliar l’economia social i cooperativa.
 
Dolors Bassa ha destacat “l’aposta decidida del Govern per l’economia social, que representa el 20% del pressupost per creació d’ocupació”.
 
La consellera també ha posat de relleu “la fortalesa de l’economia social i cooperativa, demostrada en èpoques de crisi i, per la qual, apostem com exemple d’economia justa, transformadora i distribuïdora de la riquesa”. En aquet sentit, Bassa ha subratllat “el bon resultat de les cooperatives l’any passat amb la posada en marxa de 177 noves entitats, un 50% més que l’any anterior, i la creació de 46.500 nous llocs de treball”.
 
Aracoop és un programa de foment de l’economia social i cooperativa impulsat per la Generalitat mitjançant la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa en col·laboració amb la Confederació i les federacions de cooperatives, la Confederació del Tercer Sector i més de 100 entitats i institucions d’arreu de Catalunya.
 
Els objectius més importants de l’Aracoop són donar a conèixer l’economia social i cooperativa arreu del territori així com les iniciatives viables i d’èxit, generadores  d’ocupació estable i de qualitat.
 
A més, mostrar el compromís i arrelament al territori de les empreses de l’economia social, i situar-les com a model viable i transformador, claus d’un nou país i adaptades als nous temps amb noves maneres de consumir, produir i gestionar.
 
Durant la seva intervenció, la consellera Dolors Bassa ha donat a conèixer les novetats de la tercera edició del programa, que el 2017 preveu quinze actuacions en cinc àmbits: creació, món educatiu i universitari, formació i gestió, creixement d’internacionalització i promoció i difusió.
 
Així el programa inclou com a principals novetats:
 • Creació del Consell Assessor del programa Aracoop, format per la Generalitat, la Confederació i les federacions de cooperatives i la Confederació del Tercer Sector per fer el seguiment del programa.
 • Extensió de l’abast de totes les actuacions a l’economia social (les primeres edicions es limitava principalment a les cooperatives).
 • Ampliació del nombre de participants en l’acció de creació d’empreses de l’economia social a 75 persones.
 • Augment de les actuacions en l’àmbit educatiu i universitari amb tres novetats: oferta de crèdits optatius sobre economia social i tercer sector; reconeixement dels millots treballs universitaris de final de grau i tesis doctorals sobre Tercer sector i economia social; i un Postgrau en gestió d’empreses d’economia social.
 • Creació del nou servei Aracoop Internacional per ajudar les empreses d’economia social a entrar a nous mercats; garantir l’adequació de l’oferta als nous clients a través de l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.
 • Multiplicació dels recursos destinats a comunicació i difusió del programa amb l’objectiu de garantir al màxim l’impacte de les actuacions com la visibilització de les experiències i  iniciatives de les pròpies persones participants en Aracoop 2017.
 
Les cinc línies d’actuació Aracoop 2017

1. Creació

   • Acompanyament i suport a la viabilitat per a la creació d’empreses amb sessions de presentació de les activitats del projecte arreu de Catalunya; sessions col·lectives del projecte (70 iniciatives empresarials participants);  i acompanyament expert individualitzat.
   • Acompanyament expert per transformació en cooperatives o SL (Societat Limitada) amb sessions de presentació de les activitats del projecte arreu de Catalunya; sessions col·lectives del projecte (60 empreses o entitats social i cooperativa);  i acompanyament expert individualitzat.
   • Tallers de creació de cooperatives a l’aula virtual. (60 participants, 30 per taller).

 

 2. Mon educatiu i universitari
   • Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives. Sessions de formació a empreses amb una previsió de 600 alumnes/30 empreses cooperatives.
   • Fescoop: tallers per aprendre el model d’empresa coop a l’escola amb 150 sessions formatives tallers i 3.000 alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius; i concurs de millors projectes emprenedors d’economia social i cooperativa.
   • Creació de cooperatives d’alumnes amb tutories i acompanyament per a la creació de la cooperativa d’alumnes: 30 cooperatives d’alumnes amb 200 alumnes i 40 professors/es.
   • Activitats formatives universitàries: Crèdits optatius. Sessions formatives corresponents a aquests crèdits amb un mínim de 20 alumnes per assignatura.
   • Reconeixement millors treballs universitaris final de grau.
 
3. Formació i gestió
   • Seminaris millora competències professionals en l’economia social amb persones directives sobre visió estratègica, lideratge col·laboratiu i comunicació eficaç.
   • Acompanyament expert per a la innovació col·laborativa amb sessions per a la captació d’entitats i/o empreses d’economia social; sessions grupals a través de metodologies pràctiques; i sessions individuals amb un mínim de 15 hores per projecte.
   • Sessions d’assessorament tècnic, econòmic i jurídics sobre economia cooperativa en sis tallers especialitzats.
 
4. Creixement i internacionalització
   • Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització amb 3 sessions col·lectives per trenta empreses d’economia asocial i cooperatives, preferentment amb més de tres anys d’antiguitat; i acompanyament expert individualitzat per a l’elaboració i redefinició del pla estratègic orientat al creixement i/o internacionalització.
   • Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització en l’àmbit agrari amb sessions col·lectives per deu empreses d’economia social i cooperatives, preferentment amb més de tres anys d’antiguitat; i acompanyament expert individualitzat per a l’elaboració i redefinició del pla estratègic orientat al creixement i/o internacionalització.
 
5. Promoció i difusió
   • Elaboració de Pla de comunicació; celebració de debats  i dinamització del web.
 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius i Projectes singulars
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha apostat per donar un impuls a l’economia social amb dues novetats més en el marc del programa Aracoop.
 
Amb la creació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, 10 a tot Catalunya, enguany es creen espais de coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament en l’àmbit de l’economia social i cooperativa a cada territori.
 
A més, es vol que els Ateneus Cooperatius, als que ha destinat 3.300.000 euros, esdevinguin espais de referència al territori amb l’objectiu d’enfortir l’economia social i cooperativa per avançar col·lectivament cap a una societat més justa i cohesionada.
Els 10 Ateneus Cooperatius s’han establert a Barcelona ciutat; Barcelonès Nord; Vallès Occidental; Baix Llobregat; Catalunya Central; Girona; Camp de Tarragona; Terres de l’Ebre, i Alt Pirineu i Aran.
 
Conjuntament amb la creació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, el Departament ha subvencionat amb 1.900.000 d’euros 15 projectes singulars de generació d’ocupació i creació de cooperatives i societats laborals.
 
Els projectes singulars són els que han de generar ocupació mitjançant nous projectes empresarials, línies de negoci, empreses o mercats aprofitant oportunitats dels sectors o activitats que permetin reactivar l’economia al territori.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament