Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern farà efectiva la revisió de l'import dels diners de butxaca de les persones amb discapacitat beneficiàries d'un servei residencial

Així ho han anunciat el president de la Generalitat i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies en el decurs de la sessió de constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT)

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha presidit aquesta tarda la sessió de constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). L’han acompanyat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que n’ocupa la vicepresidència primera, així com representants de les entitats municipalistes i de les principals federacions d’entitats de persones amb discapacitat.
 
En el decurs de la trobada, el Govern ha avançat que farà efectiva la revisió de l’import dels anomenats diners de butxaca per a les persones amb discapacitat beneficiàries d’un servei no gratuït. L’increment acordat amb el sector, que s’aplicarà de forma retroactiva des de l’1 de gener de 2016, és el següent:
 
TIPOLOGIA DE SERVEIS
INCREMENT SOBRE L’IRSC (*)
VARIACIÓ DELS
IMPORTS
Residència Discapacitat Física
30% - 60%
199.19 – 398.39
Residència Discapacitat Intel·lectual (suport extens i extens amb trastorn de conducta)
20% - 45%
132.79 – 298.79
Residència Discapacitat Intel·lectual (suport generalitzat)
20% - 50%
132.79 – 331.99
Llar-Residència Discapacitat Intel·lectual
50% - 60%
331.99 – 398.39
(*) Sobre l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 
Dolors Bassa ha recordat que el 4 de març el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va comprometre amb COCARMI a aplicar la mesura condicionant-la als crèdits pressupostaris disponibles. Finalment, després d’estudiar-ne l’impacte econòmic, la consellera ha avançat que la mesura s’aplicarà tot i no conèixer la disponibilitat pressupostària per a 2016.
 
L’increment de la quantitat de diners de butxaca suposarà pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies un import de 8 milions d’euros.
 
Bassa ha recordat també que a Catalunya els diners de butxaca es fixen en una quantitat superior a la resta de l'Estat, ja que es calcula el 20% de l'IRSC (19% de l’IPREM a Espanya), perquè es vol tenir en compte el cost de la vida superior a Catalunya. A la pràctica, això suposa que a Catalunya, les persones usuàries de serveis residencials disposen de 132,8 euros mensuals per despeses personals, mentre que la legislació estatal estableix un mínim per a les mateixes despeses de 101,8 euros. És a dir, que a Catalunya, les persones disposen d’un 30% més de recursos que en altres territoris.

Tot i això, es va detectar que hi havia determinats col·lectius que amb aquestes quantitats no podien desenvolupar la seva autonomia personal. És per això que en el sector de la discapacitat física es va determinar amb caràcter immediat fixar una quantitat mínima garantida del 30% de l’IRSC. Així mateix, es va crear un grup de treball amb les entitats del sector per analitzar les despeses del col·lectiu de persones amb discapacitat, per tal de buscar una quantitat mínima suficient. Aquest grup de treball, format per representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies juntament amb ECOM, DINCAT i FEPCCAT va presentar una proposta objectiva de quins han de ser els diners de lliure disposició diferenciats per tipologia de servei, per tal de garantir una vida autònoma de la persona usuària.
 
El Consell de la Discapacitat de Catalunya
 
La constitució del CODISCAT suposa un pas endavant en la promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les persones amb discapacitat. La intenció del Govern és facilitar les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones amb discapacitat i dels grups en els quals s’integren siguin reals i efectives i remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificulten la plenitud en l’exercici dels seus drets. En aquest sentit, el CODISCAT vol contribuir a donar a les persones amb discapacitat l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de decisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten directament.
 
El president de la Generalitat ocupa la presidència del Consell i la vicepresidència primera recau en la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. La vicepresidència segona l’ocupa un representant de les entitats que representen el col·lectiu de discapacitats, concretament el president de COCARMI, Antoni Guillén. El consell té, a més, 25 vocalies permanents, 10 de les quals estan ocupades per entitats representatives de les persones amb discapacitat.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament