Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova diverses mesures per impulsar i coordinar les actuacions en matèria de protecció de la infància i l'adolescència davant els maltractaments

L'Executiu vol situar la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista i garantir la màxima protecció dels menors

El Govern ha acordat la creació d’una Comissió que serà l’encarregada d’impulsar i coordinar l’actuació de l’Executiu en matèria de protecció d’infants i adolescents davant els maltractaments. La creació d’aquest ens respon a la voluntat del Govern de situar la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista i garantir el màxim esforç en la lluita contra el maltractament infantil i la protecció dels menors d’edat.
 
Atès que diversos departaments tenen competències en matèria d’infància, la creació d’aquesta Comissió, adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, permetrà coordinar i desenvolupar les actuacions transversals necessàries per protegir els menors de qualsevol maltractament.
 
En aquest sentit, la Comissió desenvoluparà les línies de treball següents:
 
1.    Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin:
 
-       Campanyes adreçades a la ciutadania i als professionals dirigides a disminuir la vulnerabilitat dels infants i adolescents.
 
-       Promoció de formació específica als professionals i inclusió de coneixements sobre maltractament o violència sexual a infants i adolescents en els currículums dels estudis universitaris que treballaran amb o per a infants i adolescents. Inclou la difusió de material didàctic adaptat a les diferents etapes evolutives que ajudin als infants i als adolescents a reconèixer els factors de risc a què poden estar exposats, especialment com a receptors de les noves tecnologies, i que els proporcionin informació sobre com afrontar aquestes situacions de risc.
 
-       Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d’edat.
 
-       Desplegar programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels infants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments, i programes de sensibilització dels adolescents per prevenir qualsevol forma de violència, especialment per prevenir la violència sexual entre adolescents.
 
2.    Realitzar accions de promoció del correcte tractament de la informació sobre maltractaments a infants i adolescents.
 
3.    Desplegar totalment el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescència així com incorporar dins d’aquest Sistema el registre unificat de maltractaments infantils la informació que determinin els departaments d’Interior, de Salut, de Justícia i d’Ensenyament.
 
4.    Desenvolupar la protecció davant de la victimització secundària pel que fa a les víctimes menors d’edat.
 
5.    Desenvolupar l’atenció específica i especialitzada dels infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de maltractament per part de la Policia de la Generalitat, els serveis sanitaris i  la comunitat educativa.
 
6.    Revisar l’actual servei d’atenció immediata per a una resposta efectiva de les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent.
 
7.    Dissenyar i desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual que s’haurà d’incloure en la propera Cartera de Serveis Socials.
 
8.    Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents i coordinar les iniciatives dels diferents departaments relacionades al foment dels programes per a la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents.
 
9.    Impulsar l’atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista.
 
10. Desenvolupar l’atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de maltractaments.
 
Paral·lelament el Govern també ha acordat impulsar la recerca sobre el maltractament infantil. Per assolir-ho s’impulsarà la creació d’un centre especialitzat dedicat a la recerca sobre aquests abusos i es procedirà a la realització d’un estudi de prevalença de la victimització infantil i adolescent de Catalunya.
 
Finalment, el Govern també desenvoluparà l’Observatori dels Drets de la Infància perquè esdevingui un organisme que vetlli d’una manera eficaç i garantista pels drets de la infància i l’adolescència. L’Observatori també vetllarà per fomentar els drets dels infants i adolescents i assessorarà i farà propostes a la Comissió per impulsar la protecció efectiva davant dels maltractaments.
 
Els treballs de la Comissió tindran una durada de dos anys, al final dels quals s’aprovarà un informe amb les actuacions dissenyades i desenvolupades i la seva avaluació.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament