Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Treball, Afers Socials i Famílies destina aquest 2016 més de 50 milions d'euros a la convocatòria ordinària de subvencions anuals a entitats

 • Les sol·licituds es podran presentar del 9 al 28 de maig exclusivament a través del portal digital de tràmits de la Generalitat
 • Les accions subvencionables beneficien entre d’altres a gent gran, infància i adolescència, joventut, famílies, persones amb dependència i col·lectiu LGBTI
 • Els projectes vinculats al reforç de l’actual Cartera de serveis socials concentren el 65 % dels recursos que el Departament destina a la convocatòria

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà aquest 2016 un màxim de 50.006.154 euros a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions anuals a entitats que es va publicar ahir al DOGC. Les sol·licituds es podran presentar del 9 al 28 de maig exclusivament a través del portal de tràmits al web de la Generalitat.
 
Les accions subvencionables per a l’any en curs i que, per tant, no inclouen partides plurianuals es divideixen en 10 línies:
 
 • Línia A: Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives (733.877 euros)
 • Línia B: Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social (214.250 euros)
 • Línia C: Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats (700.000 euros)
 • Línia D: Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades. Programes de no discriminació (1.211.046 euros)
 • Línia E: Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut (3.781.082 euros)
 • Línia F: Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i programes de suport al lleure educatiu diari (1.618.348 euros)
 • Línia G: Programes de suport de serveis socials (4.982.163 euros)
 • Línia H: Programes de suport a les famílies (826.550 euros)
 • Línia I: Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc (3.485.747 euros)
 • Línia J: Programes de manteniment i establiment de serveis definits en l’actual Cartera de serveis socials: persones grans amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus de la SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social (32.453.088 euros)
 
Els projectes vinculats al reforç de l’actual Cartera de serveis socials concentren el 65 % dels recursos que el Departament destina a l’actual convocatòria. Els segueixen els projectes de suport de serveis socials, els adreçats a la joventut i els destinats a infants i adolescents en situació de risc.
 
La convocatòria s’adreça a les entitats que operen a Catalunya, legalment establertes i sense ànim de lucre. Els tipus de despeses subvencionables són les directes -com les retribucions del personal, despeses de manutenció, subministrament i serveis generals- i les indirectes, és a dir, aquelles que no puguin vincular-se directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però que són necessàries per a dur-lo a terme.
 
Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants poden adreçar-se a les oficines d’atenció ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les del Departament de la Presidència.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament