Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La DGAIA posa a disposició dels Serveis Socials una eina per identificar situacions de risc i desemparament

L’Eina de cribratge és un instrument que ha d’esdevenir clau per garantir una major unitat de criteri entre els diferents professionals a l’hora de valorar la gravetat de les situacions de risc i desemparament

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha publicat una nova eina per a identificar i distingir casos d’infants en situació de risc o de desemparament. Aquest instrument, disponible al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, permet unificar els criteris i els barems de risc de les diverses situacions que estudien els professionals de serveis socials i, per tant, evita que casos similars tinguin declaracions de risc / desemparament diferents.
 
L’eina l’ha presentat avui el director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo, davant d'una quarantena de professionals dels serveis socials bàsics de les comarques de Girona.
 
Calvo ha explicat que aquest recurs porta ja un any de funcionament a la DGAIA, on els tècnics l’han utilitzat i han pogut ajustar la seva eficàcia. En aquest sentit, el director ha afirmat que gràcies a la col·laboració dels professionals s’han limitat al màxim els biaixos que implica la percepció subjectiva de cada cas per part dels tècnics, de manera que s’afavoreix una mateixa declaració davant de diagnosis similars.
 
Situacions de risc i situacions de desemparament
 
La Llei del drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència distingeix situacions de risc i de desemparament. Les primeres són aquelles en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la seva protecció efectiva no calgui la separació del nucli familiar. Pel contrari, es consideren desemparats els infants o els adolescents que es troben en una situació de fet en què els manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar.
 
L’eina de cribratge presenta un qüestionari detallat que comença llistant diverses situacions de risc o de desemparament, per categories, que el professional ha de seleccionar. Les categories s’han extret de l’articulat de la Llei i detallen situacions com ara: negligència, maltractament psíquic-emocional,  abandonament, instrumentalització dels infants en el conflicte entre els adults, violència masclista o absentisme escolar, entre d’altres.
 
Tot seguit, l’usuari selecciona d’entre un llistat les situacions personals, familiars i socials de l’infant o adolescent que poden incrementar o disminuir la situació de risc-desemparament.
 
Identificades les situacions de risc / desemparament i la situació personal, familiar i social, el sistema proporciona un resultat final que inclou la criticitat de la situació, una descripció de la situació detectada i les accions recomanades.
 
Finalment, si el professional està en desacord amb la diagnosi de l’instrument de cribratge, pot fer la seva valoració i justificar-la.
 
L’Eina de cribatge de situacions de risc i desemparament ja s’ha presentat als professionals dels serveis socials bàsics de Tarragona i Barcelona ciutat, i durant les properes setmanes es donarà a conèixer també als tècnics de les comarques barcelonines, de les Terres de l’Ebre i Lleida.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament