Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La fertilització orgànica, clau en l'estratègia d'Agricultura per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i recuperar la qualitat dels aqüífers

El nou Decret sobre dejeccions ramaderes farà més efectiva i sostenible la gestió i el tractament

  • El nou Decret sobre dejeccions ramaderes farà més efectiva i sostenible la gestió i el tractament
  • El Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 destina 15M€ a mesures per millorar la gestió sostenible
La consellera d'Agricultura durant la seva intervenció al Parlament

“El departament d’Agricultura promou una estratègia integral per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes, basada en una fertilització orgànica dels sòls d’excel·lència,  amb l'objectiu de recuperar la qualitat de les aigües subterrànies i garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i del sector carni català" . Així ho ha dit avui la consellera Meritxell Serret, en resposta a la pregunta formulada pel grup parlamentari Junts Pel Sí sobre quines són les actuacions previstes pel DARP per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
 
Serret ha explicat que el departament d’Agricultura està treballant en la creació d’un marc legal “que ja està molt avançat” i que passa per la modificació de la normativa actual per tal de fer-la més eficaç en tot allò relatiu a la gestió i tractament de les dejeccions ramaderes, i també en relació a la gestió de la fertilització. En aquest sentit, la consellera ha anunciat que el nou Decret de dejeccions ramaderes iniciarà ben aviat la seva tramitació parlamentària.
 
La consellera ha destacat  que aquesta estratègia integral basada en una fertilització orgànica d’excel·lència preveu tres línies d'actuació: millora en la gestió de les explotacions agràries, innovació en les aplicacions als sòls i la millora dels sistemes de control i seguiment d'aquestes aplicacions.
 
Serret ha parlat també de les eines amb què es compta per aplicar aquesta estratègia. En primer lloc, n'ha destacat l’Oficina de Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes, com a pol de transferència i formació dels agricultors i ramaders amb l’objectiu de donar-los els coneixements necessaris en la correcta gestió de les dejeccions i la fertilització. La consellera també ha parlat de les aplicacions informàtiques que han de permetre una traçabilitat més rigorosa de les dejeccions ramaderes i fer-ne un seguiment continu a través de la DUN.
 
Un altre eix que ha destacat Serret és el suport econòmics que el DARP dóna als productors per als sistemes de tractament i, en concret, per a l’adquisició de sistemes de tractament individuals. Concretament, dins PDR 2014-2020, la consellera ha anunciat que es preveu un total de 15 M€ per la mitigació del canvi climàtic i mesures agroambientals per gestió de la fertilització.
 
Un altre instrument de què ha parlat la consellera són les plantes de tractament de dejeccions ramaderes, que tenien un paper molt important en àrees d’elevada densitat ramadera, amb moltes explotacions petites o mitjanes. La consellera ha anunciat que el departament "impulsem la creació d’una Plataforma d’Inversió que permeti accedir als fons del Pla Juncker per a noves instal·lacions amb innovacions tecnològiques, per tal de valoritzar els productes que es deriven dels tractaments i permetre assolir els objectius de sostenibilitat del sector (ambiental, econòmic i social)”.
 
La consellera ha conclòs que el nou Decret que està elaborant el departament permetrà aplicar eficaçment aquesta estratègia integral, que és necessària per garantir la viabilitat econòmica i social de les prop de 20.000 explotacions ramaderes de Catalunya i de tota la població agrària i rural que hi ha al darrera. Serret ha recordat als diputats el caràcter estratègic del sector agroalimentari català per al desenvolupament sostenible del país  i la cohesió territorial.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Isaac Salvatierra