Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Agricultura i Territori signen el conveni que regularitza la col·laboració dels agents rurals en matèria d'inspecció urbanística fora dels espais protegits

Amb el conveni els agents rurals d'Agricultura podran col.laborar en la inspeccio urbanística, també fora dels espais protegits

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat han signat un protocol de col·laboració per establir els termes i els criteris d’acord amb els quals els membres del Cos d’Agents Rurals col·laboraran amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en la vigilància i control de les infraccions urbanístiques que detectin en l’àmbit del sòl no urbanitzable no inclòs en un espais de protecció especial.
 
Aquest protocol permetrà al Departament de Territori i Sostenibilitat comptar amb la col·laboració dels agents rurals en la inspecció urbanística sempre sota la direcció i supervisió tècniques superiors de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Amb la signatura d’aquest protocol s’aconsegueix dotar de cobertura jurídica les actuacions dels agents rurals en aquest àmbit, garantint-ne la legalitat i la seguretat jurídica.
 
El Cos d’Agents Rurals ja col·labora actualment, d’acord amb els corresponents protocols, en tasques de vigilància amb d’altres òrgans i entitats de la Generalitat de Catalunya, com ara l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya o el Departament de Cultura.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Isaac Salvatierra