Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Més de 80 entitats publiques i privades ja formen part de l'Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, ECREE

 • Els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i d’Empresa i Coneixement han signat avui el protocol que permet habilitar un mecanisme de participació dels agents privats  en l’Estratègia.
 
 • També s’ha reunit el Fòrum d’Entitats que donen suport a l’ECREE, on s’han presentat els tres projectes tractor seleccionats. 
 
 • 630 edificis públics milloraran la seva eficiència energètica.

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Carles Sala, i el secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement, Joan Aregio, han signat aquest matí un protocol per continuar desenvolupant i consolidar l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE) de manera conjunta amb les entitats i institucions representants del sector de l’edificació que s’hi han anat adherint des de l’any 2013, quan es va arribar a un primer acord de col·laboració.
 
L’èxit en la implementació de l’Estratègia depèn en gran mesura de la implicació i la participació del sector privat. Avui s’han reunit les 80 entitats, Fòrum d’Entitats, que ja formen part  de l’ECREE i que es dediquen a la construcció i la rehabilitació, per posar en comú la manera com ho aplicaran. L’ECREE té com a objectiu incentivar els propietaris dels 1,2 milions d’edificis que hi ha a Catalunya, tant d’usos residencials com terciaris, per tal de millorar el seu comportament energètic, impulsant l’estalvi econòmic i les condicions d’habitabilitat i confort.
 
L’Estratègia vol implementar a Catalunya la Directiva Europea d’eficiència energètica que persegueix que l’any 2020 s’hagi reduït el consum estimat d’energia del parc d’habitatges i edificis en un 14,4%, amb un estalvi de 800 milions d’euros, i hagin baixat un 22% les emissions de CO2. Per tal d’aconseguir-ho, es preveuen impulsar 120 macroprojectes de renovació energètica, que suposaran una inversió de més de 1.400 milions d’euros i la creació de 14.000 llocs de treball associats. Aquesta estratègia afectarà el 100% dels edificis públics i el 75% dels privats.
 
630 edificis públics milloren la seva eficiència energètica
 
Des de l’any 2014 l’ECREE ha creat i implementat un sistema d’informació per a la gestió de la renovació energètica d’edificis de la Generalitat de Catalunya que integra un total de 630 edificis públics i compta amb una inversió de 14 milions d’euros realitzada a través de la implementació de 1.500 mesures d’estalvi energètic. Actualment, aquest sistema s’està millorant mitjançant el projecte europeu EDI-Net conjuntament amb el Regne Unit i Alemanya. A partir de les dades registrades, el nou sistema analitzarà i ajudarà en la presa de decisions per a la implantació de noves mesures. 
 
Projectes tractor
 
Un altre dels reptes de l’ECREE és la identificació, avaluació i suport als projectes d’inversió de Renovació Energètica d’Edificis, per assolir un dels seus objectius clau que és la mobilització d’una inversió de 1.400 milions d’euros de fons públics i privats per a 120 macro-projectes de renovació energètica d’edificis.
 
Els projectes tractors són projectes de renovació energètica que compleixen els criteris per ser identificats com a tractors; són projectes amb un alt grau de replicabilitat i d’estalvi energètic, que utilitzen solucions innovadores amb materials i fonts d’energies renovables i que generen un rati inversió/ocupació significatiu.
 
D’entre els projectes seleccionats, s’han presentat els següents:
 
 • Rehabilitació i ampliació del Centre Cívic Can Portabella. BIMSA
 
Consisteix en la rehabilitació d’un edifici del S. XIX, antic edifici de la Societat Cotonera de Barcelona, conservant, recuperant i emfatitzant els seus trets característics, sota els criteris d’utilització de materials de baix impacte ambiental i reducció del consum de recursos, utilitzant una estructura de fusta i aïllaments naturals. Es busca el màxim estalvi energètic fins el punt de ser un edifici de balanç zero, ja que produirà tanta o més energia de la que consumirà al llarg de l’any, gràcies a la captació solar fotovoltaica de la coberta. Un bon aïllament perimetral, entre 12 i 24 cm, amb materials naturals i una bona captació solar activa i passiva amb proteccions solars mòbils per l’estiu, són la clau pel funcionament autònom sense energia exterior.
 
 • Laboratori Agroalimentari de Cabrils.
 
Es tracta d’un edifici de 3.456 m2, que tenia un consum elèctric anual d’uns 114.000 euros, i un consum d’aigua anual d’uns 10.000 euros. Al gener de 2015 es va realitzar un contracte de Serveis Energètics i Manteniment per a l’estalvi i millora de l’eficiència energètica del Laboratori Agroalimentari de Cabrils del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per una durada de 5 anys. El cost anual del servei (IVA exclòs) és de 54.043€/any (8.943,87€/any pel servei d’eficiència i 45.099,24€/any pel servei de manteniment).
 
Amb aquest contracte l’estalvi garantit és d’un 15% en energia i un 5%  en aigua, que suposa  un estalvi econòmic anual de 10.000 euros, que s’aconseguirà mitjançant la implantació de mesures d’il·luminació, climatització, aigua, monitorització i formació i sensibilització dels treballadors de l’edifici.
 
 • Espai Zero, Olot. Wattia Innova SLU. Un edifici autosuficient.
 
Espai Zero és un centre que té una triple funcionalitat: és la seu del grup Wattia Innova, és un showroom de referència en el camp de l’eficiència energètica i és també un laboratori d’investigació i proves on es posen en pràctica sistemes d’eficiència energètica i energies renovables.
 
A partir d’un local existent, de 175 m2, s’assoleix un espai combinat oficines– laboratori on el consum energètic es redueix al mínim, cobrint aquesta mínima demanda energètica amb producció elèctrica mitjançant fonts renovables o acumuladors d’energia, per a aquells moments que la energia produïda no és suficient, amb una conscienciació de consum energètic dels usuaris, i un Software de Gestió Energètica Integral que uneix tots els sistemes.
 
Després d’un any de la seva inauguració es pot dir que s’ha aconseguit un edifici autosuficient de consum  energètic nul.
En l’acte d’avui també s’han lliurat els diplomes acreditatius als promotors dels 21 projectes tractor de l’Estratègia, seleccionats pel Comitè Executiu de l’ECREE, durant els anys 2014, 2015 i fins a data d’avui.


Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Carles Sala, president