Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El secretari d'Habitatge i Millora Urbana visita les obres d'enderroc al barri de Can Garcia de Manlleu

Les obres es van iniciar el mes de juny i està previst que acabin a finals d'any.

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat, Carles Sala, i l’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, han visitat aquest matí les obres d’enderroc dels habitatges de Can Garcia que està duent a terme l’empresa Control Demeter, SL. Es tracta de 128 pisos que conformen les tres escales situades als números 26, 28 i 30 del carrer Batlle Garcia Estrada i dels aparcaments del número 24 del carrer Pintor Guàrdia. Les obres compten amb un pressupost de 591.108€ (IVA exclòs).
 
Can Garcia és un conjunt de 256 habitatges que es va construir als anys seixanta i que presenta greus patologies constructives. Està format per dos blocs de planta baixa més 11 plantes pis situats al barri de l’Erm, a l’illa delimitada pels carrers Mossèn Aulet, Pintor Guàrdia, Batlle Garcia Estrada i Passatge dels Oms.
 
A partir dels convenis signats entre la Generalitat i l’Ajuntament de Manlleu, l’INCASÒL ha promogut la construcció de tres edificis amb un total de 70 habitatges per tal de traslladar-hi els propietaris amb dret a reallotjament de Can Garcia. Pel que fa als arrendataris, s’ha posat en marxa un procés de reallotjament a diferents indrets del municipi en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els serveis socials de Manlleu treballen també en un programa d’acompanyament per tal d’incrementar les possibilitats d’integració social d’aquestes famílies.
 
Els treballs d’enderroc s’han iniciat de forma manual planta a planta, des de la coberta fins el sostre de la tercera planta, i a totes les alçades en la finca més propera a l’edificació del número 32 del carrer Batlle Garcia Estrada. A la resta de plantes, s’executarà l’enderroc amb mitjans mecànics. Pel que fa a la runa i els residus que se’n generen, s’efectua la retirada de manera selectiva.
 
Durant l’execució de les obres existiran afectacions viàries en alguns dels carrers on es situen els edificis a enderrocar. El carrer del Pintor Guàrdia restarà tallat a la circulació en el seu tram entre els carrers de Mossèn Aulet i Batlle Garcia Estrada. Així mateix, es desviarà la circulació en el tram afectat del carrer Batlle Garcia Estrada per la via auxiliar.
 
Pel que fa a la segona fase de l’enderroc, que compren els 128 habitatges i 6 locals amb front al carrer de Mossèn Aulet, l’INCASÒL ha adquirit per mutu acord 45 d’ells. Pel que fa a l’ocupació s’ha arribat a acords de tapiat que han permès inutilitzar 78 habitatges que actualment estan buits, i dels 50 habitatges ocupats, tan sols es té constància de 28 drets de reallotjament.
 
Aquestes circumstàncies permeten afirmar que pel que fa a l’adquisició s’ha materialitzat el 68% de les inversions i que, pel que fa al buidat d’habitatges, s’ha resolt el 80% dels casos. Les inversions corresponents a les actuacions pendents, inclosa la segona fase d’enderroc, depenen dels pressupostos dels propers exercicis, però la previsió actual és que la remodelació de Can Garcia es pugui donar per finalitzada en el bienni 2016-2017.Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Carles Sala, president