Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya cedeix habitatges a la Fundació Hàbitat3

Hàbitat3 és una Fundació privada creada per la Taula del Tercer Sector i que treballa  per donar resposta a les necessitats d’habitatge de col·lectius amb dificultats. Els habitatges  cedits seran posats a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats del tercer sector que requereixin habitatge per poder duu a terme els seus projectes.

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i la presidenta del Patronat de la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social, Carme Trilla,  han signat aquest matí un conveni de col·laboració per coordinar  les activitats que duen a terme en programes d’habitatge social,  amb la finalitat d’afavorir  la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció.
 
El conveni, a banda de facilitar  la cessió d’aquests habitatges, preveu ampliar la col·laboració entre les parts també pel que fa a la sol·licitud de prestacions. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposa d’ajuts per al pagament del lloguer, d’especial urgència, o per atendre les persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament. Hàbitat3 col·laborarà en la gestió d’aquestes prestacions de la Generalitat, tot informant sobre els requisits necessaris per poder accedir-hi, tramitant les sol·licituds i elaborant informes socials per avaluar la situació de les famílies. Tota la informació serà tramesa a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que és qui resol les prestacions.
 
Amb aquest conveni, el Govern català i Hàbitat3 continuen sumant esforços i potenciant els mecanismes dels quals disposen per lluitar contra l’exclusió social residencial. Igualment, persegueix l’objectiu d’agilitar la resposta a les necessitats urgents d’habitatge, per tal d’evitar desnonaments i afavorir la integració de les famílies.Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Carles Sala, president