Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

9comarques catalanes es beneficien de les noves actuacions de Medi Ambient en conservació i neteja de les lleres dels rius

Les 72 noves actuacions aprovades avui suposen una inversió d'uns 595.000 euros

L’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Medi Ambient, ha aprovat avui un conjunt de 72 actuacions en matèria de conservació i neteja de les lleres dels rius a tot Catalunya. Les comarques beneficiades són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès, el Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Maresme, l’Alt Camp, i l’Alt Penedès, i suposen una inversió de 594.082,70 €.

Aquestes actuacions s’engloben dins el setè lliurament del Programa de Conservació de Lleres Públiques de Catalunya que, en tot l’any 2002, porta invertits 7.099.569,48 €, amb un total de 689 actuacions.

Els objectius del programa són la protecció i conservació de la xarxa pública de lleres naturals, el manteniment de la netedat de la llera i les riberes, la recuperació de la vegetació de ribera, assegurar la circulació dels cabals corresponents a avingudes ordinàries i dels cabals ecològics de manteniment i assegurar la recàrrega natural dels aqüífers al·luvials. La decisió sobre la necessitat d’actuació es basa en els possibles riscos sobre béns i persones avaluats a partir de les dades de l’INUNCAT, d’estudis previs existents i d’observacions de camp.

Per tal d’assolir aquests objectius, el Departament de Medi Ambient realitza una sèrie d’actuacions, distribuïdes en diversos lliuraments. Aquestes actuacions consisteixen en la neteja de brossa dins la llera i les riberes; l’ esbrossada selectiva de vegetació quan aquesta dificulta la normal circulació de l’aigua; retirada d’obstacles de la llera; extracció de sediments acumulats per damunt del perfil d’equilibri de la llera; neteja de llims que impedeixen la recàrrega natural de l’al·luvial; la protecció i defensa de marges; la conservació i recuperació del bosc de ribera; la conservació i recuperació de camins de sirga; i actuacions adreçades a assegurar la circulació del cabal ecològic.


Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

 • Govern transparent

  Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

 • Titular
  Jordi Agustí
 • Responsable comunicació
  Montse Alomà